What’s coming in ArcGIS Online: User Types

7 november 2018

In december komt er een nieuwe ArcGIS Online-update beschikbaar met onder meer nieuwe functies, een update van de user interface en een aanpassing van Named Users naar User Types.

Wat is een User Type?

Gebruikers van ArcGIS krijgen tot heden toegang tot hun portaal met een Named User Level 1 of Level 2. Dit biedt de mogelijkheid om kaarten te bekijken (Level 1) of direct toegang te krijgen tot alle mogelijkheden binnen ArcGIS Online (Level 2). Bij gebruikers van ArcGIS Online ontstond de wens naar meer opties om toegang te krijgen tot de mogelijkheden en apps die goed aansluiten op de verschillende functies van gebruikers in een organisatie. De introductie van User Types maakt dit mogelijk. Een User Type is een combinatie van een account (identiteit), de mogelijkheden van iemand binnen ArcGIS (functioneel) en toegang tot apps.

Vijf verschillende User Types

De introductie van in totaal vijf verschillende User Types helpt u om toegang tot het ArcGIS-platform beter aan te laten sluiten op het dagelijkse werk van uw medewerkers. De User Types zijn: Viewer (gelijk aan Level 1 Named User), Creator (gelijk aan Level 2 Named User), Editor, Field Worker en GIS Professional.

Welke mogelijkheden horen bij een User Type?

Elke User Type biedt eigen mogelijkheden, van raadplegen en het editen van data en kaarten tot het publiceren en beheren. De mogelijkheden voor bestaande gebruikers blijven gelijk met de komende update, alleen de naamgeving wordt gewijzigd van Level 1 naar Viewer en Level 2 naar Creator. Als aanvulling daarop zijn vanaf 5 december drie nieuwe User Types beschikbaar: Editor, Field Worker en GIS Professional.
De verschillende User Types en de mogelijkheden op een rijtje:

  • Viewer: De Viewer heeft alleen het recht om kaarten en apps te raadplegen in ArcGIS Online. Dit type is gelijk aan een Level 1 Named User.
  • Creator: De Creator maakt kaarten en apps, voert ruimtelijke analyses uit en deelt resultaten via direct-te-gebruiken apps. De Creator is gelijk aan een Level 2 Named User.
  • Editor: De Editor voegt ruimtelijke data toe en wijzigt bestaande data via apps die met hen gedeeld zijn. De Editor is voor die medewerkers in een organisatie die op veilige manier wijzigingen willen aanbrengen in data met behulp van webapps. De Editor is een nieuw User Type binnen ArcGIS Online.
  • Field Worker: Deze User Type is beschikbaar voor medewerkers in het veld die toegang willen tot de veldwerk-apps. Deze persoon kan data bekijken en editen via webapps, maar heeft aanvullend ook de beschikking tot Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS en Workforce for ArcGIS. De Field Worker is een nieuw User Type binnen ArcGIS Online
  • GIS Professional: Als GIS Professional wordt het mogelijk om geavanceerde kaarten, visualisaties en analyses te maken. De GIS Professional is een nieuw User Type binnen ArcGIS Online. De GIS Professional User Type heeft dezelfde mogelijkheden als de Creator User Type, met aanvullend ook toegang tot de desktop-applicatie ArcGIS Pro.

user types

Welke App Bundles horen bij een User Type?

Een User Type kan toegang krijgen tot de Essential Apps Bundle, Field Apps Bundle en Office Apps Bundle. Een overzicht van de User Types met de bijbehorende App Bundles:

User Types

Een bundel bestaat uit:

  • Essential Apps Bundle: Esri Story Maps, Web AppBuilder for ArcGIS, Operations Dashboard for ArcGIS, Configurable Apps, Map Viewer, Scene Viewer.
  • Field Apps Bundle: Collector for ArcGIS, Survey123 for ArcGIS en Workforce for ArcGIS.
  • Office Apps Bundle: ArcGIS Maps for Office en ArcGIS Maps for SharePoint.

Daarnaast is het mogelijk om los premium apps aan te schaffen en toe te voegen aan een User Type. Premium apps zijn Insights for ArcGIS, Navigator for ArcGIS, ArcGIS Business Analyst en Drone2Map for ArcGIS.

Wat blijft hetzelfde?

Het definiëren van User Types is een nieuwe manier van gebruikers aansluiten op het platform. Binnen de User Types is het nog steeds mogelijk om een rol toe te wijzen aan een gebruiker, met specifieke rechten en mogelijkheden binnen ArcGIS Online. De rollen worden gedefinieerd op basis van de mogelijkheden van de User Type. Alle rollen die voor de update zijn toegewezen aan gebruikers blijven bestaan.

Meer informatie

De User Types in het ArcGIS-platform komende met de december-update beschikbaar voor ArcGIS Online. In 2019 komen de User Types ook beschikbaar voor ArcGIS Enterprise (vanaf versie 10.7). Heeft u vragen over de verschillende User Types? Neem dan gerust contact met ons op via contact@esri.nl.