Op pad met Heerko Kloosterhuis van Quercus Boomexperts

21 juni 2018

Hoe wordt GIS binnen organisaties ingezet? Dat bekijken we via deze rubriek. Deze keer gaan we op pad met Heerko Kloosterhuis, Projectleider bij Quercus Boomexperts. In enkele vragen deelt hij zijn ervaringen met het gebruik van GIS bij het realtime in de gaten houden van bomen in verschillende omgevingen. “Stel dat onze inspecteur een gevaarlijke tak boven een druk fietspad ziet kan hij gelijk een waarschuwing in onze 'bomenapp' plaatsen. De beheerder of eigenaar van de boom en een calamiteitenteam krijgt direct deze melding.”

1.Wat is je rol binnen de organisatie? 
"In mijn rol als projectleider ben ik verantwoordelijk voor en heb de dagelijkse leiding in onze vestiging in Eelde wat tegen de stad Groningen aanligt. Ook heeft ons bedrijf vestigingen in Bodegraven, Harderwijk en Eindhoven; we werken landelijk. Onze opdrachtgevers zijn provincies, Rijkswaterstaat, gemeenten, waterschappen en diverse instellingen. Daarnaast leveren wij meer en meer input bij de grote bouwers voor zowel in het rode als ook in het grijze bouwgebied.

Ons bedrijf bestaat al ruim 30 jaar en daar zijn we trots op. Ons mooie team van boomexperts bestaat uit gedreven mensen die veel kennis hebben op bomengebied. We planten en verplanten bomen, van hele kleine en jonge bomen tot grote en oude bomen. We snoeien, leggen ondergrondse groeiplaatsen aan en doen onderzoek naar stabiliteit van bomen langs bijvoorbeeld wegen. Verder houden we ons bezig met veiligheidschecks en opnames van boombestanden, zodat onze opdrachtgevers en beheerders op een duidelijke en inzichtelijke manier kunnen beheren en budgetteren." 

2. Hoe gebruiken jullie ArcGIS en welke apps zetten jullie in?
"Wij hebben onze op GIS gebaseerde applicatie zo ontwikkeld dat we zowel grote databestanden kunnen verwerken en in kunnen zien maar ook op objectniveau, de boom dus, kunnen kijken naar de details. Als we kijken naar de grote data kunnen we begroten, contracteren, plannen en uiteindelijk op een juiste en gecontroleerde wijze beheren. Als we kijken naar de individuele boom kunnen we in de data veel zien. Een object heeft dan heel veel verschillende items waarop we filteren in de GIS-lagen. Denk bijvoorbeeld aan gevaarlijke gebreken bij bomen en de urgentie qua afhandeling. 

Doordat we realtime kunnen zien wat er aan de hand is, kunnen we sneller een omgeving veiliger maken. Stel dat onze inspecteur een gevaarlijke tak boven een druk fietspad ziet kan hij gelijk een waarschuwing in onze 'bomenapp' plaatsen. De beheerder of eigenaar van de boom en een calamiteitenteam krijgen direct deze melding en kunnen in de GIS-laag zien waar en wat er aan de hand is en kan de tak verwijderen voordat het schade of letsel veroorzaakt! Het calamiteitenteam meldt de situatie als weer veilig, data is gelijk geactualiseerd en de opdrachtgever of boomeigenaar is direct op de hoogte van de afhandeling." 

3. Welke meerwaarde bieden de apps voor jullie?
"Wat voor ons en onze opdrachtgevers absolute waarde heeft is het beheren en beheersen van gegevens van A-Z. Inzicht is alles. We werken in gebieden of arealen zo groot als provincies. Binnen deze arealen staan soms tot 70.000 bomen in allerlei soorten en maten, leeftijden en op allerlei verschillende plekken zoals recreatieplekken, fiets en wandelpaden en langs autowegen. Het overzicht hebben is van het grootste belang. Zowel voor de veiligheid voor de gebieden als ook voor de beheerder en de uitvoerder. Hoe meer er te meten is, hoe beter we het beheer van de openbare ruimte kunnen uitvoeren. De uitwisselbaarheid, het realtime mee kunnen kijken van iedereen die een belang heeft, het aan en het afmelden van werkzaamheden en het gemak van het bijwerken in de applicatie is van levensbelang geworden binnen de projecten." 

4. Hoe helpen de apps jullie medewerkers in hun werkzaamheden?
"We hebben al onze mensen een device gegeven waarmee ze op de verschillende locaties kunnen kijken wat ze moeten doen. Door het gebruik van ArcGIS is het in complexe omgevingen, waarin veel objecten aangeduid staan erg gemakkelijk hetgeen te vinden wat we zoeken. De objecten, de bomen, hebben allemaal hun eigen unieke nummer, waardoor er gericht gewerkt kan worden. Wat fantastisch is, is dat iedereen er mee kan werken: jong en wat ouder. Door het gebruiksgemak van onze applicatie hebben we geen stapels papier meer op de dashboards van de auto en kunnen mensen zichzelf veel gemakkelijker bedienen van geüpdatete en bijgewerkte informatie. Geen verouderde stukken meer maar frisse en accurate informatiestromen!"

5. Hoe zien jullie de toekomst?
"Als ik terugkijk naar wat we hebben bereikt door samen te werken met dataspecialisten, mensen die verstand hebben van de verschillende work flows in datamanagement, boomexperts, GIS-specialisten, implementatiedeskundigen op dit gebied, kan ik zeggen dat we een topproduct hebben gebouwd. Het is niet af, het proces verbetert iedere dag, met elk nieuw idee en bij alle input van de gebruikers. Kijk naar de toekomst, dan zie ik een lijn die doorstijgt richting doorontwikkeling van de systemen en de uitwisseling van data om zo een nog transparantere nauwkeurigheid te genereren. 

Wat mij inspireert en motiveert, juist richting de toekomst, is de mens in de steeds sneller wordende datawereld. Weerstanden die toch sneller doorbroken worden dan verwacht, hele generaties die opgeroeid zijn in een papieren wereld te zien omturnen naar de digitale wereld en zich daar eigenlijk prima bij voelen en er de voordelen van inzien. Ik vind het bijzonder om samen te werken met mensen aan het ontwikkelproces waarin het gebruik van GIS-applicaties hand in hand gaat met het werken in onze prachtige natuur!"

E-mail voor meer informatie naar contact@esri.nl