Michael Bauer Research maakt nieuwe data beschikbaar in ArcGIS Online

30 juli 2018

 Michael Bauer International is een wereldwijde organisatie die gedetailleerde socio-demografische geodata aanbiedt voor verschillende markten?  Onlangs voegden zij nieuwe datasets voor Nederland toe aan ArcGIS Online, via de Esri Marketplace. Het gaat om datasets die informatie bevatten over Consumer Lifestyle en Retail Centrality voor Nederland, wat vooral voor de vastgoed- en retailmarkt een sterke meerwaarde kan bieden. Deze datasets kijken op een nieuwe manier naar zowel socio-demografische gegevens als koopkracht, wat kan leiden tot een dieper inzicht in bepaalde markten en gebieden.

Consumer Styles

Deze dataset kan worden gebruikt voor het segmenteren van een markt en het bepalen van specifieke doelgroepen. Het bevat informatie dat gebaseerd is op uniforme kenmerken die, zowel nationaal als internationaal met elkaar vergeleken kunnen worden. De uniforme kenmerken bestaan uit interesses en levensstijlen. De dataset is een alternatief voor socio-demografische gegevens.. Doelgroepen worden onderverdeeld in "Consumer Styles".

Voorbeelden van deze Consumer styles zijn onder andere: 

  • High Earning Urban Professionals
  • Security-oriented Seniors
  • Low-Income Younger Consumers

Retail Spending

Inzicht krijgen in de koopkracht in een bepaald gebied biedt nieuwe kansen voor verdere marktontwikkeling. Deze dataset gaat nog een stap verder en toont het deel van de koopkracht dat specifiek beschikbaar is voor aankopen bij retail bedrijven. 


Kwaliteitscontrole

De data die wordt aangeboden door Michael Bauer is onderhevig aan een strikte kwaliteitscontrole en wordt voortdurend geüpdatet. Deze data is beschikbaar voor verschillende landen en kan ook eenvoudig worden gebruikt om vergelijkingsanalyses te maken. 

Interesse in deze datasets? 

Consumer Styles op de Esri Marketplace

Retail Spending op de Esri Marketplace