Gasunie Geoportaal gebaseerd op ArcGIS nu live

18 juni 2018

Op 18 juni 2018 is het nieuwe Gasunie GeoPortaal gebaseerd op het ArcGIS-platform in gebruik genomen. Met deze nieuwe geografische informatievoorziening kan één asset datawarehouse gerealiseerd worden. In dit systeem staan alle ICT-bronsystemen van Gasunie. Naast deze bronsystemen kunnen ook externe databronnen worden toegevoegd.

Koppeling ICT en externe databronnen
Door de koppeling van de ICT-bronsystemen die al bij Gasunie aanwezig zijn met externe databronnen, zoals bijvoorbeeld luchtfoto’s, maaihoogtes, kadastrale perceelgrenzen en grondgebruik ontstaat er een duidelijk beeld van wat er in de omgeving aanwezig is. Hier kunnen de werkzaamheden op gestuurd worden.

Alle Gasunie-medewerkers dezelfde informatie
Doordat de data op alle devices beschikbaar is, kunnen Gasunie-medewerkers de data altijd raadplegen. Zij gebruiken de data vooral met betrekking tot het gastransportsysteem. Gasunie is enthousiast over het gebruik en de mogelijkheden van het ArcGIS-platform. Er zijn reeds innovatieve ideeën om verdere functionaliteit op korte termijn beschikbaar te stellen aan diverse Gasunie-afdelingen.