Inspiratiesessie signaalafhandeling: 40 deelnemers in gesprek over het belang van de kaart

13 maart 2018

Gemeenten en uitvoerders gingen onlangs met elkaar in gesprek tijdens de inspiratiesessie ‘signaalafhandeling’ bij Esri Nederland. Zij deelden hun ervaringen en stelden hun vragen. Ruim 40 deelnemers waren aanwezig vanuit verschillende sectoren. 

Tijdens deze inspiratiesessie vertelden gemeenten Hellevoetsluis en Wageningen en afvalinzamelaars Irado NV en Avri hoe zij het signaalafhandeling-systeem gebruiken. Daarnaast gaven ze praktische tips en tricks. In het programma was er ook ruimte voor de deelnemers om met elkaar het gesprek aan. Marco ’t Hoen, accountmanager van Esri Nederland: “De klanten hebben zelf laten zien hoe signalen en meldingen van inwoners en eigen mensen overzichtelijk via de kaart te verwerken zijn. De deelnemers werden erg enthousiast over de mogelijkheden.”

Interactieve sessie 

Tijdens de inspiratiesessie gingen deelnemers uiteen in een interactieve sessie, om van elkaar te leren en om hun vragen te beantwoord te krijgen. In deze sessie werden vraagstukken besproken zoals: hoe om te gaan met signalen buiten het beheergebied van de gemeenten? Hoe kunnen we het melden voor inwoners zo eenvoudig mogelijk maken? Barend Sneller, business consultant van Esri Nederland, licht het toe: “Juist doordat gemeenten en uitvoerders hierin samenwerken kunnen zij goed inspelen op elkaars wensen in het beheergebied.”

Gemeenten ontzorgen

Het signaalafhandeling-systeem dat Esri Nederland aanbiedt, ontzorgt gemeenten. Sneller: “Zij krijgen vanuit allerlei hoeken signalen over het grondgebied. Het is steeds lastiger om het overzicht te bewaren. Signalen vanuit het zaaksysteem, terugmeldingen over basisregistraties, bouwgereed-meldingen, besteks-meldingen, meldingen via interne e-mails en via Twitter.”

Zicht op voortgang en doorlooptijden

Door signalen op een kaart te plotten kan de afhandeling sneller en beter, legt Barend Sneller uit. “Door alle signalen te integreren ontstaat beter inzicht in de status van het beheergebied. Door signalen en afhandeling op één plek te registreren is direct zicht op voortgang en doorlooptijden. Met ArcGIS is dit op elk moment, op elk device en overal beschikbaar, ook voor externe uitvoerders. Door de openheid van ArcGIS zijn signalen te integreren met alle andere systemen.”

Meer informatie

Wilt u meer informatie over wat signaalafhandeling voor uw kan betekenen. Neem contact op via  of 010 217 07 00. Bekijk voor meer informatie de website esri.nl/signaalafhandeling