KPMG pleit voor budgetteren met de kaart als vertrekpunt

19 april 2018

Accountants- en adviesorganisatie KPMG vindt dat financiële besluitvorming een integraal onderdeel van assetmanagement moet zijn. Samen met Esri ontwikkelden ze een methodologie om proactief, op basis van de kaart, vanuit assets te kunnen budgetteren.

“Bedrijven verzamelen steeds meer data, maar doen daar op het vlak van assetmanagement nog relatief weinig mee”, stelt Thomas de Ruyck, Director bij KPMG. “Zeker niet op de hogere niveaus van besluitvorming”. Assetmanagement moet gezien worden als een multidisciplinaire activiteit, zegt hij. “Niet alleen de technische, operationele en IT-kant, maar ook de board room en finance kunnen worden betrokken bij besluitvorming. Je moet natuurlijk wel in een middel voorzien om die mensen er efficiënt bij te betrekken”.

Rioolmanagement op het vliegveld
De Ruyck geeft een voorbeeld van hoe KPMG zo'n middel ontwikkelde. “Een luchthaven wilde hun rioolmanagement proactief inrichten. Tot nog toe was alles er op gericht om
uitdagingen zo snel mogelijk aan te kunnen pakken: een reactief proces.” Door allerlei data te verzamelen, met elkaar te verbinden en te plotten op een kaart konden ze laag voor laag de impact van tal van parameters visualiseren. 

“Er zijn toestandsparameters, zoals helling en diepte van riool”, illustreert De Ruyck. “Maar er zijn bijvoorbeeld ook belangrijkheidsparameters, zoals risicozones als een landingsbaan. Om al die parameters concreet te maken hebben we meerdere kaarten gegenereerd. Er bleek daarbij veel data te zijn verzameld die niet goed toegankelijk was, zoals van een robot die zeven jaar in het riool had gefilmd. Een groot deel van ons werk was om die data te digitaliseren en op een kaart te gaan plotten, om zo een overzicht te krijgen van historische events en bijvoorbeeld afval en slib in het riool”.

Prioriteiten visualiseren op de kaart
Door al die gegevens te combineren kwamen ze uiteindelijk tot een kaart waarop precies te zien was welke riooldelen potentieel ondergedimensioneerd zijn. Met het resulterende beslissingsplatform worden prioriteiten gevisualiseerd en kunnen potentiële problemen pro-actief worden aangepakt. Een dergelijk model kan goed helpen bij het plannen en budgetteren van assetonderhoud, vindt De Ruyck: “Zo'n kaart geeft per parameter niet alleen aan wáár een probleem is, maar ook waaróm.” Hij maakt daarbij ook de koppeling naar beleidsniveau: “Als op het hoogste niveau wordt gezegd: we moeten meer inzetten op veiligheid, dat zal de waarderingsmatrix andere prioriteiten stellen, natuurlijk rekening houdend met de toestand van je assets. Zo kan de kaart dynamisch worden aangepast”. 

Asset Based Budgetting
Deze vorm van Asset Based Budgetting zet KPMG graag tegenover het gangbare Resource Based Budgetting, zegt De Ruyck. “Je vertrekt vanuit een kaart waar zowel technische kennis als strategische prioriteiten al in zitten verwerkt. Wij koppelen zo de oorzaak, gecombineerd met de locatie, aan een eenheidsprijs van de actie om het risico op te lossen of te mitigeren. Door dat naast Resource Based Budgetting te leggen, dat uitgaat van de hoeveelheid mensen, aannemers en materialen, kun je zo ook het 'waar' en 'waarom' meenemen. Bedrijven waar we dit al toepasten, blijven dit vervolgens allemaal doen!”.