Kracht van big data, -analyse en -visualisatie leidt tot uitbreiding evenementenlocaties

12 augustus 2018

Esri Nederland en Mezuro tonen hoe de kracht van big data, big data-analyse en informatie visualisatie tot nieuwe actiegerichte inzichten leidt. Bijvoorbeeld; hoeveel bezoekers komen er naar mijn stad, waar komen ze vandaan en hoe lang verblijven ze er? Gemeenten willen graag antwoord op deze vragen als een vergunning verleend moet worden voor een evenement of als een evenementenlocatie permanent wil uitbreiden. Maar ook telecomproviders willen graag inzicht in de impact die een storing in een bepaald gebied heeft. Door het combineren, analyseren en visualiseren van data zorgen Mezuro en Esri voor genuanceerde actiegerichte (klant)inzichten. 

Krachtige combinatie

Esri Nederland en Mezuro hebben hun krachten gebundeld door de mobiliteitsinformatie, die Mezuro beschikbaar stelt, te analyseren en te visualiseren op de kaart in ArcGIS. Mezuro meet de mobiliteit van Nederland 24 uur per dag, 365 dagen per jaar met behulp van gegevens uit mobiele telecommunicatienetwerken. 

Verkeersdrukte Amsterdam Zuid-Oost

Als voorbeeld is gekeken naar de effecten van een eventuele uitbreiding van het evenementengebied rondom de Johan Cruijff Arena. Hoeveel mensen wonen in dit gebied en reizen naar andere delen van Nederland en hoeveel mensen komen juist naar dit gebied toe? Om meer inzicht te krijgen in de verkeersstromen in Amsterdam Zuid-Oost is een kaart gemaakt die per uur laat zien hoeveel mensen vanuit Amsterdam Zuid-Oost vertrekken en hoeveel er dagelijks binnenkomen, per auto of openbaar vervoer. Dit geeft inzicht in de drukte rondom stations en de parkeerdrukte op straat en in de parkeergarages. Zo is ook direct te zien wat de impact is van bepaalde evenementen op de mobiliteit en kunnen de juiste keuzes voor toekomstige evenementen worden gemaakt.

Inzicht in netwerkstoringen voor telecomproviders

Naast het gebruik in het kader van mobiliteit biedt de informatie ook belangrijke inzichten in de impact van storingen in het telecomnetwerk. De informatie over de drukte (aantal mensen op een bepaald moment) in een gebied wordt gecombineerd met de storingsdata van een provider. Zo is meteen duidelijk hoeveel en welke categorie personen (bewoners, werkenden en passanten getroffen zijn bij een storing. Zo is meteen duidelijk hoeveel en welke categorie personen (bewoners, werkenden en passanten) getroffen zijn bij een storing. Dit is belangrijk omdat het belang van een goede dekking voor bewoners en werkenden groter is dan voor passanten. De combinatie van deze informatiebronnen geeft dus een beter beeld van de werkelijke impact van een storing in een mobiele cell vanuit het perspectief van de klant en de invloed daarvan op de loyaliteit (NPS).


Over Esri Nederland

Een kaart verbindt mensen, waar ze ook zijn. Door te werken met dezelfde kaart heeft iedereen hetzelfde beeld. Dankzij het inzicht dat kaarten en geografische analyses geven, is het mogelijk een verschil te maken. Organisaties onthullen de kracht van hun data en maken zichzelf slimmer met een geografisch informatiesysteem (GIS). Een vooruitstrevend GIS werkt op elk device, overal en altijd. Het GIS van Esri is het ArcGIS-platform. ArcGIS integreert informatiebronnen en sluit aan op andere systemen. Het is met dit platform mogelijk om processen te ondersteunen en zo goed onderbouwde beslissingen te nemen. 


Wereldwijd werken meer dan 350.000 organisaties dagelijks met de innovatieve technologie van Esri. In Nederland bestaat het brede netwerk uit meer dan 1.000 Nederlandse organisaties, waaronder grote steden, overheden en het bedrijfsleven. Meer informatie:
www.esri.nl

 

Over Mezuro

Mezuro is specialist in het verwerken en analyseren van grote hoeveelheden data (big data) afkomstig uit het mobiele netwerken en vormt deze om tot maatschappelijk waardevolle informatie over mobiliteit van (groepen) mensen.

 

Data worden beschouwd als het nieuwe goud van de informatiesamenleving. De echte waarde ontstaat echter pas, wanneer de data worden omgezet naar relevante informatie, inzichten en acties.

Wanneer mobiele telefoons worden gebruikt om te bellen, te sms-en of om data te verzenden, worden signalen via zendmasten doorgestuurd naar een centrale computer. Mezuro gebruikt deze signalen om vast te stellen waar deze mobiele telefoons zich bevinden. Natuurlijk zijn deze signalen anoniem en ontdaan van iedere verwijzing naar personen.

 

In Nederland werkt Mezuro samen met Vodafone. Deze provider heeft 4 à 5 miljoen actieve gebruikers, ongeveer 1/3 van alle mobiele telefoongebruikers in Nederland. Per maand levert dit meer dan 17 miljard locatie gebonden acties op, waarmee het gebruik van de mobiele telefoon een bron van onschatbare waarde is om drukte en verplaatsingen in kaart te brengen.

 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op via contact@esri.nl of John.van.der.Kooij@mezuro.com.