NVM zet informatie over woningverkoop op de kaart

14 december 2018

Bij de koop of verkoop van een woning speelt informatie over de omgeving een cruciale rol. Die data komt van allerlei bronnen. Makelaarsvereniging NVM brengt die voor al hun makelaars met GIS bij elkaar.

door Iddo Havinga

Wanneer een woning in de verkoop gaat, bereidt een makelaar dat voor. Hij of zij zet de woning op Funda en begeleidt de onderhandelingen. Maar aan die zichtbare taak gaat ontzettend veel onderzoek vooraf, vertelt Harmen van Dam, projectmanager bij NVM. “De makelaar kijkt bijvoorbeeld naar de bestemming, eigendomssituatie, de BAG, eventuele bodemvervuiling of funderingsrisico's.”

Bij de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM) zijn zo'n vierduizend makelaars aangesloten, ongeveer 80 procent van de beroepsgroep. Om al die informatie beter bereikbaar te maken gebruikt de NVM GeoWeb, een WebGIS oplossing van ingenieursbureau Sweco en Esri Nederland.

Verschillende kaartlagen

“Samen met NVM hebben we gekeken naar welke informatiebronnen makelaars raadplegen bij hun werk en hoe we die konden samenbrengen in een GIS”, vertelt Kirsten Culp, projectleider en GIS-adviseur bij Sweco. Zij verzorgen de hosting en  het beheer van GeoWeb voor NVM, zodat ze er zelf geen zorgen over hebben. “Via de ledensite van NVM krijgen makelaars toegang.” Het gebruik van het GIS wordt gemonitord met GeoCortex Analytics, waardoor er inzicht is welke uren van de dag het gebruik het hoogst is, en welke tools het meest gebruikt worden. Maar ook op welke browsers en mobiele devices het GIS het meest gebruikt wordt. Op die manier kan ingesprongen worden op de gebruikersbehoefte.

Aan de hand van de informatiewens van de verschillende vakgroepen (Wonen, Agrarische of Business) worden vervolgens verschillende kaartlagen getoond. “We gebruiken veel open data van o.a. PDOK, Esri-services, luchtfoto's, maar ook BAG en kadastrale informatie”, vertelt Kirsten. Recent toegevoegd zijn bijvoorbeeld de energielabels, lokale bekendmakingen en een monumentenkaartlaag. De ruimtelijke plannen harvesten en serveren wij zelf voor NVM, op die manier kunnen we de bestemmingsplannen op de gewenste manier presenteren op de kaart”.  In plaats van het afstruinen van allerlei sites hebben makelaars zo heel veel databronnen meteen tot hun beschikking en kunnen de gegevens worden gecombineerd. “We hebben workflows en koppelingen ingericht, waardoor je bijvoorbeeld met een klik op de kaart kadastrale informatie kunt opvragen.”


Trends in beeld

Van Dam: “Het onderzoek kan efficiënter en effectiever worden uitgevoerd.” Sinds 1972 wisselt de NVM al informatie uit over woningtransacties. “Op allerlei manieren wordt de data die door makelaars verzameld wordt verrijkt met andere databronnen”, legt hij uit. Daar worden informatieproducten van gemaakt. Zo kan de makelaar op de kaart zien hoeveel vergelijkbare woningen in de verkoop staan en verkocht zijn. “Dat levert inzicht op om de juiste vraagprijs te bepalen. Als er veel soortgelijke woningen te koop staan, maar weinig verkocht is in de laatste maanden betekent dat een ruime markt”, legt Van Dam uit. “Dan weet de makelaar dat er veel concurrerend aanbod is en het stellen van een realistische vraagprijs geboden is”.

Ook zal de NVM in overleg met makelaars en taxateurs meer dan alleen marktinformatie in GIS ontsluiten. “Er is bijvoorbeeld steeds meer informatie over duurzaamheid beschikbaar”, zegt Van Dam. “Zoals kaarten over zonnepanelen of potentie voor warmte-koudeopslag. De mogelijkheden voor energiebesparende maatregelen wordt een belangrijke factor voor koop en verkoop van huizen.”