Op pad met… Ilona Kemeling van Tauw

17 januari 2018

Hoe wordt GIS binnen organisaties ingezet? Dat bekijken we via deze rubriek. Deze keer gaan we op pad met Ilona Kemeling, adviseur Geo-ICT bij Tauw. In enkele vragen deelt zij haar ervaringen met het gebruik van GIS bij advies aan gemeenten en andere klanten over biodiversiteit en natuurbescherming die aangetast kunnen worden door bebouwing. “Dankzij de inzet van GIS kunnen de ecologen doen waar ze goed in zijn: de natuur bestuderen en analyseren.”

Wat is biodiversiteit?

“De biodiversiteit en de populatieomvang van inheemse soorten neemt in de afgelopen paar honderd jaar hard af. Een gezonde en weerbare natuur is belangrijk voor ons welzijn en onze toekomst. Een natuurbeleid helpt daarbij. Gelukkig heeft Nederland een goed natuurbeleid. Sinds 1 januari 2017 is de nieuwe Wet natuurbescherming ingegaan, wat inhoudt dat gemeenten meer verantwoordelijkheid hebben in beslissingen rond omgevingsvergunningen.”

Hoe geven jullie binnen Tauw advies of er wel of niet gebouwd kan worden?

“Ons team van 30 ecologen heeft specifieke kennis over diersoorten en ecosystemen in huis. Daarmee helpen ze onder meer gemeenten met de vraag: hoe kunnen deze diersoorten beschermd worden en waar kan er wel en niet gebouwd worden? Onze ecologen en GIS-specialisten merkten dat er daarbij verbeteringen mogelijk waren. Veel nuttige informatie zit nog verstopt in atlassen. Sommige bronnen zijn al wel online in kaartvorm beschikbaar, maar de informatie is verspreid. En het adviesproces van inspectie, dataverwerking en kaarten maken is langdurig.”

Klanten willen steeds meer. Hoe gaan jullie hier binnen Tauw mee om?

“Inzicht in de kwaliteit van het veldwerk inzichtelijk maken is zoiets. Dat is vaak nog onduidelijk. En aan het eind van het proces gaven wij het ecologische advies als een rapport in een pdf-bestand aan de klant. Dat is achterhaald; klanten willen meer! Ons belangrijkste uitgangspunt is: een ecoloog die buiten kan zijn, is een gelukkige ecoloog. Als hij of zij veel observaties kan doen, leidt dat tot rijker, beter en nuttiger advies. Dat betekent dat we vanuit de GIS en IT-kant moeten zorgen dat ecologen voorzien worden van de juiste tools en infrastructuur. Ecologen gaan dus het veld in en verwerken hun observaties in de app Collector for ArcGIS. Die data is daarna meteen beschikbaar in een validatieviewer. Dat is een viewer die een ‘tweede lezing’ mogelijk maakt: een expert kan alle observaties nakijken en goedkeuren. Vervolgens gaat de data naar een database en wordt ontsloten in de Ecoviewer, een webtool waarin informatie over beschermde natuurwaarden in een gebied staat.”

Wat heeft de ontwikkeling van Ecoviewer gebracht?

“Nog voordat de ecoloog het veld in gaat is die Ecoviewer al beschikbaar. Al die informatie die nu nog verborgen zit in atlassen staat er dus aan het begin van het proces al in, aangevuld met expertise van onze ecologen over welke diersoorten ergens mogelijk voorkomen. En na het veldwerk kan met de Ecoviewer het advies ook veel sneller beschikbaar worden gemaakt. Ook het probleem van inzichtelijkheid wordt ermee opgelost. Klanten zien welke observaties er zijn gemaakt, hoe vaak de ecoloog terug is geweest en of er iemand bij was. Dat geeft meer vertrouwen. Bovendien maakt de viewer tweerichtingsverkeer mogelijk: de Ecoviewer zit in ArcGIS en daardoor kunnen we direct data uitwisselen met de klant. Dankzij GIS én liefde voor de Nederlandse natuur kunnen wij als Tauw nu veel beter advies geven.”