Over Morgen helpt Maasheggen aan UNESCO biosfeerstatus

30 juli 2018

Onder begeleiding van partner Over Morgen, en met behulp van een StoryMap, is de Brabantse Maasheggen door UNESCO aangewezen als biosfeergebied. Biosfeergebieden zijn gebieden met een speciale status waar mens en natuur samenkomen. De Maasheggen is het oudste cultuurlandschap van Nederland. Met deze statustoekenning wordt de Maasheggen onderdeel van een wereldwijd netwerk van meer dan 650 UNESCO biosfeergebieden. De Maasheggen is het enige biosfeergebied in Nederland.

maasheggenDe Maasheggen zijn een uniek gebied volgens UNESCO

Er is geen gebied in Europa waar natuur, landschap, economie en cultuur zo zichtbaar en langdurig met elkaar verweven zijn. De Maasheggen is ondanks hun rijke geschiedenis geen landschap dat stil staat: het gebied is het toneel van allerlei ontwikkelingen op het vlak van wonen, werken, duurzame landbouw, natuurontwikkeling en ruimte voor de rivier. Ook doen wetenschappers onderzoek naar biodiversiteit, water en duurzame landbouw en zetten lokale ondernemers duurzaam toerisme in de markt. 

Bijzondere rol voor Over Morgen

Ook voor Over Morgen is dit bijzonder nieuws. Over Morgen organiseert het intensieve gebiedsproces en de samenwerking tussen de gebiedspartners. Dit zijn onder andere de gemeente Boxmeer, gemeente Cuijk, Staatsbosbeheer, Vereniging Nederlands Cultuurlandschap, Brabants Landschap, waterschap Aa en Maas, SlaBox, ZLTO en provincie Noord-Brabant. Onder begeleiding van Over Morgen is het gebiedsbrede uitvoeringsprogramma en bijbehorende communicatie- en participatieplan opgesteld.

StoryMap

Onderdeel van de inzending naar UNESCO was een StoryMap gemaakt door Over Morgen. ‘’Met behulp van foto’s en kaarten brengt de StoryMap op innovatieve en inspirerende wijze de relatie tussen mens, natuur en cultuurhistorie in kaart. Dit heeft bijgedragen aan het draagvlak onder alle betrokken partijen om tot een inzending bij UNESCO te komen en de StoryMap was bovendien onderdeel van de inzending bij UNESCO’’, vertelt Rob Geldhof, Consultant Energy Transition & Spatial Analysis bij Over Morgen.

Bekijk de StoryMap