Rijkswaterstaat ontvangt award voor innovaties met geo-informatie

12 september 2018

Rijkswaterstaat heeft de ‘Enterprise GIS Award’ ontvangen op de Esri GIS Conferentie 2018. Deze award is een erkenning voor de innovatieve inzet van geo-informatie in de kernprocessen van Rijkswaterstaat. De award is vooral te danken aan de vooruitstrevende implementatie binnen de nautische processen, waaronder de elektronische vaarwegkaarten (Electronic Navigational Charts of ENC’s). Peter den Held, directeur Ontwikkeling Services bij Rijkswaterstaat, ontving de award uit handen van Ed van Ingen, directeur Esri Nederland. 

Organisatiebreed toepassen van geo-informatie 

Rijkswaterstaat heeft een duidelijke visie op informatievoorziening en geo-informatie speelt daar een belangrijke rol in. Als data-gedreven organisatie zoekt Rijkswaterstaat naar mogelijkheden om de informatievoorziening te optimaliseren en de kracht die geo-informatie biedt is daarbij een belangrijke sleutel tot succes. Elke kaart van Nederland bevat immers gegevens over assets  en infrastructuur van Rijkswaterstaat. Met ruim 8700 medewerkers staat Rijkswaterstaat voor een aanzienlijke uitdaging bij het organiseren van informatie. De organisatie wil daarom inzetten op meer standaardisatie en uniformering. Daarnaast spelen vragen rond databeheer en datakwaliteit een grote rol. Welke data beheren ze zelf? En welke data kunnen stakeholders van Rijkswaterstaat beheren en kan onderling uitgewisseld worden? 

Aanbieden van elektronische binnenvaartkaarten 

Eén van de doorslaggevende projecten voor de uitreiking van deze award waren de elektronische vaarwegkaarten (ENC’s). Om een vlotte en veilige scheepvaart te kunnen garanderen, is het noodzakelijk om elektronische binnenvaartkaarten en kaarten voor toegang tot zeehavens op een eenduidige manier te produceren met alle kwaliteits- en actualiteitseisen. Samenwerking met andere partijen is hierbij een vereiste. Rijkswaterstaat beheert het hoofdvaarwegennet, maar werkt ook samen met andere beheerders. Door het inzetten van onder andere ArcGIS-technologie is het mogelijk om uniforme kaarten te maken en de juiste informatie te delen met alle betrokken partijen. 

Blijvend innoveren 

Ed van Ingen, directeur Esri Nederland is trots dat hij de award dit jaar heeft mogen uitreiken aan Rijkswaterstaat. “De toewijding om geo-informatie binnen de organisatie, maar ook daarbuiten te delen en te gebruiken is een voorbeeld van wat er bereikt kan worden met geo-informatie. Rijkswaterstaat heeft niet alleen visie, maar ook doorzettingsvermogen om deze visie te vertalen naar praktische toepassingen voor zijn stakeholders. Deze award is een beloning en een aanmoediging voor de komende jaren.” 

“We varen de juiste koers” 

Peter den Held, directeur Ontwikkeling Services bij Rijkswaterstaat, ziet de award als een bevestiging. “Dit is een teken dat we de juiste richting op gaan. Onze visie blijven we verder uitdragen.” Rijkswaterstaat gaat de komende jaren verder met het inzetten van geo-informatie in de organisatie en het implementeren van een gestandaardiseerd platform voor informatievoorziening.