Friese Klimaatatlas concretiseert de impact van klimaatverandering

10 december 2018

Klimaatverandering heeft een enorme impact op onze samenleving. Recente studies tonen aan dat extreem weer en natuurrampen steeds frequenter zullen voorkomen. Als maatschappij moeten we ons aanpassen aan het nieuwe klimaat en ons voorbereiden op de gevolgen van een veranderende wereld. Hoe doen we dat?

Die vraag stelden ze in Friesland ook. Dankzij een samenwerking tussen de provincie, Wetterskip Fryslân en de Friese gemeenten, kwam de Friese Klimaatatlas tot stand. Deze atlas maakt het mogelijk om de impact en gevolgen van klimaatverandering beter te begrijpen. De Friese overheden willen hiermee de dialoog met de burger verbeteren en samen maatregelen treffen om met klimaatverandering om te gaan.

Vier belangrijke thema’s toegelicht

Aan de hand van een Storymap worden computersimulaties weergegeven voor risicogebieden binnen de provincie Friesland. Zo krijgen alle belanghebbenden een beter beeld over wat klimaatverandering écht kan betekenen.

De Klimaatatlas bekijkt voorlopig vier belangrijke thema’s: wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming. Er wordt gekeken naar simulaties in zowel bebouwde als landelijke gebieden. Informatie over gevoelstemperatuur, impact van droogtestress en blauwalgconcentraties is ook beschikbaar.

De juiste basis

Deze Klimaatatlas is nooit af. De Friese overheden zijn voortdurend bezig met het ontwikkelen van maatregelen en simulaties. In 2019 wordt er hard gewerkt aan verschillende nieuwe klimaatscenario’s. Aan de hand van klimaatdialogen willen de overheden tot maatregelen en regelgeving komen om de samenleving zo goed mogelijk voor te bereiden op klimaatverandering.

Nieuwe onderzoeken en verdere simulaties zullen dan ook worden toegevoegd aan de Klimaatatlas.

Bekijk de Klimaatatlas.

Zelf aan de slag met Storymaps?