Doorbraak 3D-symposium: ‘3D straks heel normaal’

13 november 2014

Tijdens het symposium Doorbraak 3D werden de mogelijkheden en kansen op het gebied van 3D geo-informatie getoond. Aan het einde van het symposium werd een manifest ondertekend door vertegenwoordigers vanuit overheid, wetenschap en bedrijfsleven om de potentie van 3D te benadrukken. Jeroen van Winden deed dit namens Esri Nederland. Op het symposium, dat 29 oktober bij de TU Delft werd gehouden, waren ruim tweehonderd bezoekers aanwezig.

3D straks heel normaal

De visie van Esri Nederland is dat 3D straks net zo normaal is als 2D nu; straks werkt iedereen per definitie in 3D. Omdat onze wereld in 3D is, sluit een 3D-kijk op een model van onze omgeving beter aan bij onze belevingswereld. Werken in 3D biedt daarom aanvullende inzichten, betere communicatie en antwoord op 3D-vraagstukken. Het ArcGIS-platform bevat nu al volop mogelijkheden om te werken met 3D en dit zal de komende jaren alleen maar uitgebreid worden.

Manifest

Het is dan ook niet meer dan een logische stap dat Jeroen van Winden namens Esri een van de ondertekenaars is van het ‘Manifest Doorbraak 3D’. Met de ondertekening van het document committeren partijen vanuit overheid, wetenschap en bedrijfsleven zich aan een serie ambities met betrekking tot de ontwikkeling van 3D-data. Ambities die onder meer betrekking hebben op een geïntegreerde aanpak (3DNL) bij inwinning van gegevens en beheer, ontsluiting en gebruik van 3D-gegevens. Zo werkt Esri aan het beschikbaar maken van 3D-basislagen, zoals terrein, gebouwen en thematische informatie, van Nederland en ook van de rest van de wereld.

Symposium

Tijdens het symposium werd ingegaan op de thema’s ‘Werken met het Actuele Hoogtemodel van Nederland’, 3D modellen maken en beheren’, ‘Ruimtelijk ontwerp en plannen in 3D’ en ‘3D-toepasssingen’. Niels van der Vaart, productconsultant van Esri Nederland, presenteerde over het procedureel visualiseren van de 3D TOP10NL en het gebruik van deze data voor analyse en communicatie. De presentaties leverde een keur aan 3D-mogelijkheden en kansen op voor geo-informatie.

Bron: Geonovum/Esri Nederland