2016 toegevoegd aan Topotijdreis.nl

8 februari 2017

De kaart van 2016 is nu beschikbaar op topotijdreis.nl. Op deze website kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag. Het Kadaster lanceerde de website anderhalf jaar geleden om het tweehonderdjarig bestaan van geografie in Nederland te vieren. Esri Nederland heeft in opdracht van het Kadaster de kaarten vanaf 1815 beschikbaar gesteld via topotijdreis.nl en daar nu ook 2016 aan toegevoegd.

Tijdreis

Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk gevisualiseerd. 

Ook benieuwd naar de jaarlijkse update? Ga naar de Topotijdreis.nl

200 jaar Nederland in kaart

Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht. Sinds die tijd wordt Nederland officieel en onafgebroken in kaart gebracht. Bijvoorbeeld de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. In 2004 werd de dienst onderdeel van het Kadaster. Het jubileumjaar werd door het Kadaster gevierd met onder meer de website topotijdreis.nl en een speciale atlas. 

Services in ArcGIS-platform

Alle kaarten zijn ook beschikbaar als services in de Levende Atlas van het ArcGIS-platform. Joris Bak, content lead bij Esri Nederland, vertelt hierover: “Samen met organisaties over de hele wereld delen we een uitgebreide set aan content in de Levende Atlas. Het Kadaster was de eerste organisatie die jaren geleden de actuele topografische gegevens (BRT – TOP10NL) beschikbaar maakte voor opname in de topografische basiskaart. Dat aanbod van topografische kaarten wordt nu gecomplementeerd met nog eens 200 jaar aan historische kaarten.”

E-mail voor meer informatie naar