Kadaster: 'wie jarig is, trakteert!'

24 september 2015

Het Kadaster lanceerde tijdens de Esri GIS Conferentie de website topotijdreis.nl, een website die 200 jaar topografie ontsluit. Ulrike Schild, hoofd afdeling Geo-Informatie van het Kadaster en Vincent van Altena, sr. GIS-specialist bij het Kadaster presenteerden de Topotijdreis onder het mom ‘Wie jarig is, trakteert’. De Nederlandse overheid maakt al sinds 1815 onafgebroken topografische kaarten en het Kadaster viert dit jubileum. 

200 jaar Nederland in kaart

Op 18 februari 1815 werd het Topographisch Bureau opgericht. Sinds die tijd wordt Nederland officieel en onafgebroken in kaart gebracht. Bijvoorbeeld de ligging van wegen, water, bebouwing en landbouwgrond. In 2004 werd de dienst onderdeel van het Kadaster. Dit jubileumjaar wordt door het Kadaster gevierd met onder meer de website topotijdreis.nl en een speciale atlas. 

Tijdreis

Op topotijdreis.nl kan iedereen eenvoudig bekijken hoe een bepaald stukje Nederland er 50, 100 of zelfs 200 jaar geleden uitzag. Door de kaarten van de verschillende jaren te vergelijken is meteen duidelijk hoe Nederland zich de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Zo zijn inpoldering en verstedelijking duidelijk gevisualiseerd. 

Kaarten als services beschikbaar

Esri Nederland heeft in opdracht van het Kadaster de kaarten vanaf 1815 beschikbaar gesteld via topotijdreis.nl. Naast de website is er nog een extra cadeau voor ArcGIS-gebruikers. Alle kaarten zijn vanaf nu beschikbaar als services in de Levende Atlas van het ArcGIS-platform. 

Nog completer

Joris Bak, content lead bij Esri Nederland, is blij met de toevoeging van de historische kaarten aan de Levende Atlas van ArcGIS: “Samen met organisaties over de hele wereld delen we een uitgebreide set aan content in de Levende Atlas. Het Kadaster was de eerste organisatie die jaren geleden de actuele topografische gegevens (BRT – TOP10NL) beschikbaar maakte voor opname in de topografische basiskaart. Dat aanbod van topografische kaarten wordt nu gecomplementeerd met nog eens 200 jaar aan historische kaarten.”

Naar de kaarten

Ga naar de Topotijdreis.nl

Ga naar de StoryMap 200 jaar topografie