Gemeenten zetten de wensen van inwoners op de kaart

17 december 2015

Hoe is dit aan te pakken? Is er een manier waarop de betrokkenheid van mensen kan worden vergroot? Hoe regel ik dit eenvoudig en veilig ? Op deze vragen kregen deelnemers in de workshop ‘Burgerparticipatie inrichten binnen ArcGIS Online’ een antwoord.

Workshop 'Burgerparticipatie'

Veel gemeenten zijn bezig met burgerparticipatie: inwoners meer invloed en verantwoordelijkheid geven Met als doel om wonen, werken en recreëren beter aan te laten sluiten bij wat burgers belangrijk vindenDe belangstellende ArcGIS-gebruikers die aan de Esri Nederland-workshop ‘Burgerparticipatie inrichten binnen ArcGIS Online’ deelnamen kregen daarom niet alleen te maken met de technologie. Naast het technisch inhoudelijk inrichten werd door de deelnemers vooraf en tijdens de workshop ook uitvoerig gediscussieerd over de mogelijke inzetgebieden van ‘Burgerparticipatie’. 

Eenvoudig kaarten in een app beschikbaar stellen

Met ArcGIS Online maakten de deelnemers in deze workshop configureerbare informatieproducten (zoals ‘webapps’ en ‘apps’).  Zo werd een app gemaakt voor onder meer ‘wijkparticipatie’,  een ‘zorg-marktplaats’ (ik zoek hulp/ik wil hulp bieden) en een ‘activiteitenkaart’ waar organisatoren wijk- of buurtgeoriënteerd hun kleinschalige activiteiten en festiviteiten bekend kunnen maken. 

Relevante informatie per doelgroep

Met dergelijke apps krijgt elke specifieke doelgroep relevante informatie te zien, zonder al te veel extra moeite. Een gemeente voorziet zijn burgers en het bedrijfsleven zo dus op een moderne manier van de juiste informatie. Het antwoord op de vragen van de deelnemers was achteraf dan ook eenduidig: “Ja, burgerparticipatie kan eenvoudig en veilig worden ingericht met ArcGIS.” 

Ook deze workshop volgen?

Ontdek nu tijdens de workshop ‘Burgerparticipatie inrichten in ArcGIS Online’. Meer informatie over deze training? Bekijk ook onze website esri.nl/gemeenten of e-mail voor meer informatie naar contact@esri.nl.