AHN voortaan beschikbaar via nieuwe url

28 januari 2015

Het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), per 6 maart 2014 open data, is door Esri Nederland beschikbaar gemaakt voor gebruikers van ArcGIS. AHN is voortaan beschikbaar via een nieuwe url: http://ahn.arcgisonline.nl/arcgis/rest. De oude url: http://services.arcgisonline.nl/arcgis/rest/ blijft bestaan voor andere datasets, maar AHN zal niet meer op deze locatie te vinden zijn. 

ArcGIS 10.3

AHN wordt vanaf heden aangeboden vanuit een nieuwe omgeving, op basis van ArcGIS 10.3 for Server. Esri Nederland heeft voor een andere inrichting gekozen die beter past bij de type data en toekomstige uitbreidingen rondom hoogtedata. Met de nieuwe omgeving worden de dynamische services van het AHN nog sneller aangeboden. In de dynamische services zijn ook een aantal nieuwe rasterfuncties toegevoegd en de tiled service is uitgebreid naar een dieper zoomniveau (level 14, 1:750). Ook is er een nieuwe geoprocessing service beschikbaar, waarmee een hoogteprofiel gemaakt kan worden. Deze hoogteprofiel-service kan ook in ArcGIS for Desktop worden gebruikt.

Wijzig url

Het is van belang dat u de url wijzigt in uw applicaties en webmaps. U heeft hier tot 1 juni de tijd voor. Uw applicaties en webmaps zullen na 1 juni zonder wijzigingen niet meer werken. Esri Nederland heeft maatregelen doorgevoerd, waardoor REST-requests op de AHN-services op de ‘oude’ url al automatisch doorgezet worden naar de ‘nieuwe’ url. Toch is het dringende advies om voor 1 juni uw applicaties en webmaps te actualiseren. SOAP-requests zullen niet automatisch worden doorgezet naar de ‘nieuwe’ url.

Heeft u vragen? Neem dan contact op via contact@esri.nl