ArcGIS Online, ArcGIS for Server en GeoWeb - een sterke combinatie

21 mei 2015

ArcGIS for Server was altijd de motor onder GeoWeb, maar nu is hier de kracht van ArcGIS Online aan toegevoegd. Zo groeit GeoWeb mee met de mogelijkheden en ontwikkelingen van het ArcGIS-platform.  

De mogelijkheden

Op de Esri GIS Tech hebben we onder andere laten zien wat de meerwaarde is van GeoWeb in combinatie met ArcGIS Online (waar gesproken wordt over ArcGIS Online kan ook Portal for ArcGIS gelezen worden, afhankelijk van welke variant gebruikt wordt in de organisatie). Hieronder nog de punten op een rij:

• GeoWeb kan gebruik maken van alle beschikbare ArcGIS Online-basiskaarten. Daarnaast is ook de andere content welke door Esri Nederland wordt aangeboden te gebruiken en ontsluiten via GeoWeb. Denk hierbij aan de webservices van de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG), het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN), demografische kaarten en de recent toegevoegde postcodekaart en luchtfoto.
• GeoWeb kan zowel openbare als beveiligde ArcGIS Online feature layers ontsluiten. GeoWeb respecteert daarbij alle gebruikers en groepen die in ArcGIS Online ingesteld staan. Zo kan bedrijfsinterne informatie en algemene informatie mooi gecombineerd worden.

• Met behulp van de muteertools in GeoWeb kunnen ArcGIS Online feature layers worden bewerkt en opgeslagen. Ook bewerkingen die buiten in het veld zijn gedaan met behulp van native apps (zoals de Collector for ArcGIS-app) zijn terug te zien en te bevragen in GeoWeb. 

• Het zoeken en vinden van ArcGIS Online-content is eenvoudig mogelijk vanuit de GeoWeb beheerapplicatie, maar ook vanuit de GeoWeb webclient. Indien een gebruiker een specifieke dataset uit ArcGIS Online zelf wil toevoegen aan de viewer kan dit dus ook. Het geheel kan vervolgens worden gedeeld met collega’s.

• In GeoWeb kunnen kaartlagen en alle bijhorende instellingen ook worden overgenomen van ArcGIS Online webmaps. Als GeoWeb verwijst naar een ArcGIS Online webmap blijft deze gekoppeld aan de webmap. Dat betekent dat veranderingen in de ArcGIS Online webmap ook zichtbaar worden in GeoWeb.

• GeoWeb kan ook als webapp worden aangeboden in het ArcGIS Online-portaal en vandaaruit worden opgestart en gebruikt. Daarmee heeft u de mogelijkheid om alle geo-informatie van uw organisatie te bundelen en te ontsluiten via één portaal. 

Meer informatie

Voor meer informatie over GeoWeb kunt u contact opnemen met Rene Colijn (Esri Nederland) of Marcel Steenis (Grontmij)