Castor 2.1 beschikbaar

8 januari 2015

Eind december is Castor 2.1 beschikbaar gekomen. Castor is het integrale assetmanagement systeem dat zorgt voor het objectgericht beheren in een geografisch informatiesysteem. Castor kan gegevens snel en eenvoudig op orde brengen en zorgt ervoor dat het beheren van assets en het delen van gegevens nog efficiënter kan. Castor 2.1 bevat nieuwe functionaliteit op het gebied van plannen en begroten van maatregelen voor alle typen assets.

Effectiever werken dankzij integraliteit

De basis van Castor gaat over het integreren van verschillende disciplines, waaronder groen, wegen, straatmeubilair, kunstwerken en rioleringen binnen één omgeving. Organisaties die Castor gebruiken, beheren de openbare ruimte als een integraal, samenhangend geheel. Daarnaast blijven de specifieke of technische kenmerken voor elke discipline gelden. De centrale objectenregistratie zorgt ervoor dat de organisatie veel effectiever kan werken. Zo kan met één druk op de knop een integrale planning en begroting worden gemaakt, bijvoorbeeld op basis van beeldkwaliteit. 

Nieuw in Castor: module voor plannen en begroten

Naast een flink aantal kleine verbeteringen is de belangrijkste toevoeging de module waarmee maatregelen gepland en begroot kunnen worden. Net als de rest van Castor is deze ook integraal van karakter. De maatregelen zijn ondergebrachtin maatregelgroepen. Voor elk type asset is het vervolgens mogelijk om een levensloop vast te stellen: welke maatregel vindt op welk moment plaats gedurende de levensloop van het object. Voor elk streefbeeld (D tot A+) is een eigen levensloop vast te stellen, zodat elk type asset vijf levenslopen kan hebben. Vervolgens kan de levensloop toegepastworden op één of meerdere objecten. De maatregelen voor die objecten worden dan vastgesteld en ingepland, afhankelijk van het streefbeeld. In het planbord is per jaar per gebied en per type object te zien welke maatregelen ingepland zijn en welke begroting daar bij hoort. De gebruiker kan hierin ook handmatig aanpassingen maken.

Een tweede grote verbetering betreft het onderdeel Wegbeheer, waarbij de inspectieresultaten gebruikt worden om op basis van de schadebeelden tot een classificatie te komen. En daar kunnen vervolgens weer maatregelen voor ingepland en begroot worden.

Gemeente Goirle als eerste aan de slag met Castor

De gemeente Goirle was de eerste gemeente die vorig jaar koos voor Castor. Zij beheren nu met behulp van Castor de openbare ruimte als een integraal samenhangend geheel. Chris Beaart, GIS-adviseur bij de gemeente Goirle, ziet veel voordelen in de nieuwe aanpak. “We kunnen nu zelf gegevens registreren in een eigen GIS-omgeving.” Goirle werkt met één centrale objectenregistratie. Ook maakt Goirle gebruik van de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT), dat al onderdeel is van het geheel. Hierdoor worden de investeringen in de basisregistraties gelijk benut.

Meer over Castor

Technisch is Castor gebaseerd op het ArcGIS-platform en geconfigureerd naar de laatste standaarden en inzichten van assetmanagement. Binnen de samenwerking tussen Royal HaskoningDHV en Esri Nederland levert ieder de bijdrage van de eigen expertise en achtergrond. Esri Nederland de technische ondergrond en ontwikkeling, Royal HaskoningDHV combineert specialistische ontwikkelkennis van GEONIS met de specifieke domeinkennis op het gebied van assetmanagement.

Neem voor meer informatie contact op met