Voldoen aan gebruiksplicht BGT met ArcGIS Content

28 oktober 2016

Het content-team van Esri heeft de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) al sinds de zomer van dit jaar geïntegreerd in de topografische basiskaart van Nederland. Daarmee is de BGT voor klanten van Esri al in het complete ArcGIS-platform beschikbaar. Hiermee wordt automatisch de wettelijke gebruiksplicht correct ingevuld. Goed nieuws voor iedereen die ArcGIS gebruikt of wil gaan gebruiken. 

Verplicht gebruik van de BGT, wat betekent dat?

De gebruiksplicht betekent dat bij publiekrechtelijke taken uitgevoerd door een overheid of vertegenwoordiger daarvan, gebruik moet worden gemaakt van de beschikbare basisregistraties. De gebruiksplicht zal ingaan op 1 juli 2017. In een artikel op BGTweb wordt uitgebreider ingegaan op dit onderwerp. Zo geeft BGTweb aan: “Indien de toeleverancier de BGT gebruikt in haar producten, is daarmee ook de gebruiksplicht (voor dit deel) ingevuld. Het is dus aan te bevelen om van de gegevensleverancier te eisen dat deze de geleverde gegevens in overeenstemming brengt met de BGT.” 

Publiceren van de landelijke BGT-dataset

Esri Nederland heeft sinds de zomer de BGT onderdeel gemaakt van de topografische basiskaart zodat de geleverde gegevens in overeenstemming zijn met de BGT. Zodra er diep genoeg wordt ingezoomd (vanaf schaalniveau 13, 1:1500) wordt de BGT weergegeven (mits deze op die locatie al beschikbaar is). Deze kaart wordt regelmatig bijgewerkt, zodat de kaart zo actueel mogelijk is en de meest recente BGT-data toont. 

Zelf aan de slag

Voor organisaties die de BGT zelf in huis willen hebben en het ArcGIS-platform gebruiken, levert Esri deze ook kosteloos aan als file geodatabase via de groep Datasets - Esri Nederland in ArcGIS Online. Compleet met standaard visualisatie zodat organisaties er direct mee aan de slag kunnen. Door gebruik te maken van de topografische basiskaart of de BGT-data in file geodatabase-formaat kunnen klanten van Esri Nederland de invulling van de gebruiksplicht BGT afvinken van de takenlijst. Bronhouders die de BGT zélf beheren en aanpassen, maken gebruik van de route via berichtenverkeer met het SVB-BGT. Hiervoor is het product GeoBGT de oplossing.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over GeoBGT of de content van Esri Nederland? Neem contact op via  of +31 (0)10 217 07 00