Wat u nog niet wist over het gebruik van content in GeoWeb

22 september 2015

GeoWeb is een sterke oplossing om mensen en organisaties toegang te geven tot grote hoeveelheden geografische en administratieve informatie. Echter zijn dit vaak grotendeels eigen gegevens, die door een beheerder worden aangemaakt en niet altijd gedeeld mogen worden. Als basis wordt vaak een algemene kaartlaag als basiskaart gebruikt. ArcGIS Content is een uitstekende bron voor deze ondergronden. Het biedt meer bijzondere kaarten en gegevens om uw GeoWeb-omgeving te verrijken, terwijl u minder datasets hoeft te beheren. 

Voorbeelden

Kaarten die vrij te gebruiken zijn, zijn voorbeeld de topografische basiskaart, de grijze basiskaarten en de stratenkaart. Recent is hier het Actueel Hoogtebestand Nederland (AHN2) bijgekomen. Deze hoogtekaart is ontworpen om te gebruiken als algemene achtergrond en is ook geschikt om te combineren met andere basiskaarten. In samenwerking met Cyclomedia biedt ArcGIS Content LuchtfotoNL 50 cm. Deze landsdekkende luchtfoto wordt elk jaar vernieuwd en heeft een resolutie van 50 cm. In GeoWeb kan iedereen dan ook gebruik maken van deze luchtfoto, en zelfs terugkijken naar eerdere jaren. Lees meer over de beschikbare content.

Kiezen van een basiskaart 

Basiskaarten kunnen worden opgezocht en toegevoegd via de GeoWeb-beheerapplicatie. De functie die daarvoor gebruikt wordt is, is vanaf GeoWeb 5.0 het ‘add mapservice’-menu. Door te zoeken op ‘RD’ of op ‘Topo’ kunnen de gewenste basiskaarten gevonden en toegevoegd worden.

 

Een handige optie is om een vaste ‘Service Connection’ aan te maken op het tweede tabblad van ditzelfde menu. Maak een service connection aan en alle basiskaarten die door Esri Nederland beschikbaar zijn gesteld zijn eenvoudig te vinden.

Bijzondere services 

Er is een aantal bijzondere services in ArcGIS Content die direct waardevol zijn voor uw GeoWeb-gebruikers. Een kleine selectie: 

Actuele weersinformatie 
Deze service geeft onder andere de actuele temperatuur, luchtvochtigheid, windsnelheid, windrichting, luchtdruk en hoeveel neerslag weer.

Lokale bekendmakingen
Deze kaart toont de lokale bekendmakingen (besluiten). Dit zijn de bekendmakingen (bijvoorbeeld over het afgeven van een bouw- of kapvergunning) van gemeenten, provincies en waterschappen die worden gepubliceerd in de plaatselijke bladen, dagbladen en Staatscourant.

PDOK BRT Achtergrondkaart
Dit is een voorbeeld van PDOK-data die via ArcGIS Content direct te gebruiken is in GeoWeb. Naast deze achtergrondkaart is er meer PDOK-data te vinden zodat deze eenvoudig te ontsluiten zijn.

Tips en tricks

TIP1: Wilt u genoemde content al eens bekijken in GeoWeb, neem dan een kijkje.
TIP2: Het vinden van ArcGIS Content, aangeboden door Esri Nederland, is eenvoudig te doen in ArcGIS Online door het toevoegen van onze ownernaam aan de URL. Voor PDOK-content: door de gevonden REST url te gebruiken van de gekozen content, kan ook in GeoWeb deze kaartlaag snel worden toegevoegd door de eindgebruikers. Dit werkt als volgt: u heeft uw gegevens beschikbaar gekregen in GeoWeb. Door gebruik te maken van de functie ‘kaartlaag toevoegen’ kan worden gezocht naar de genoemde content. U zoekt bijvoorbeeld naar de bekendmakingen en typt het volgende in het zoekvenster:

Door de wizard verder te volgen wordt deze kaartlaag toegevoegd aan de viewer. 

Meer informatie

E-mail voor meer informatie naar