Esri voegt nieuwe content toe aan het ArcGIS-platform

24 september 2015

Tijdens de plenaire sessie op de donderdag van de Esri GIS Conferentie 2015 is aangekondigd dat er nieuwe content is toegevoegd aan de Levende Atlas van het ArcGIS-platform. De Atlas is opgebouwd uit de best beschikbare bronnen en ingedeeld in thema’s, zoals basiskaarten, basisregistraties en leefomgeving. De nieuwe content bestaat onder meer uit 3D-gebouwlagen, het AHN3 en 200 jaar aan historische kaarten. Elke gebruiker van het ArcGIS-platform kan de content direct gebruiken, in ArcGIS Online, ArcGIS for Desktop (ook ArcGIS Pro) en GeoWeb.

3D-contentlagen beschikbaar in de Levende Atlas (bèta) 

Joris Bak, content lead van Esri Nederland vertelt: “Het starten met 3D-GIS moet net zo eenvoudig zijn als nu met 2D. Om dit concreet te maken zijn meerdere 3D-contentlagen beschikbaar gemaakt. Organisaties kunnen deze kaartlagen gebruiken als basis voor 3D-kaarten (webscenes).” De Levende Atlas bevat nu diverse 3D-gebouwen services op basis van TOP10NL (bron: Kadaster) en de BAG, een gedetailleerd hoogtemodel op basis van AHN en een basiskaart die geoptimaliseerd is voor de combinatie met 3D-gegevens. Ook hebben diverse gemeenten en partners van Esri Nederland 3D-content beschikbaar gemaakt binnen de Levende Atlas, waaronder de Gemeente Eindhoven, Gemeente ’s Hertogenbosch, Gemeente Den Haag, Gemeente Rotterdam, Gemeente Leeuwarden en CyberCity 3D. Op dit moment hebben de 3D-contentlagen een bèta-status. Lees meer

AHN3 

Vanaf 10 september is het AHN3 voor iedereen online beschikbaar gemaakt als open data. In de Levende Atlas worden de AHN-gegevens als intelligente webservice ter beschikking gesteld. Hierdoor is het AHN direct te gebruiken in een GIS-omgeving voor bijvoorbeeld ruimtelijke analyses. Voor het AHN3 zijn drie services beschikbaar: 50 cm ruw, 50 cm maaiveld en 5 meter maaiveld. Kennismaken met de AHN-data? Bekijk dan de volgende twee toepassingen van het AHN:

Thema’s binnen de Levende Atlas

Eén van de thema’s binnen de Levende Atlas is de leefomgeving. Bij veranderingen in de ruimtelijke omgeving gebruiken we informatie over onder meer lucht, geluid, bodem, veiligheid, natuur en bouwen. Deze informatie zit opgeslagen in veel verschillende systemen en bij verschillende organisaties. Esri Nederland stelt de veelgebruikte bronnen binnen deze context beschikbaar via ArcGIS, als onderdeel van de Levende Atlas. Nieuw toegevoegd zijn:

Ook voor het thema grenzen binnen de Levende Atlas is er een update. Begin 2015 lanceerde Esri Nederland postcodevlakken als open data. Initieel zijn de postcodevlakken alleen ter download aangeboden. Nu is er ook een webservice beschikbaar, die bijvoorbeeld aan eigen apps toegevoegd kan worden. Daarnaast is een nieuw grenzenbestand toegevoegd aan de Levende Atlas, namelijk Hexagonen. De hexagonen kunnen bijvoorbeeld gebruikt worden voor ruimtelijke analyses, zoals het aggregeren van punten. Lees meer

200 jaar aan historische kaarten

Het Kadaster heeft in samenwerking met Esri Nederland historische topografische kaarten vanaf 1815 beschikbaar gesteld via topotijdreis.nl. Naast de website zijn alle kaarten nu beschikbaar, als tiled service per jaar, in de Levende Atlas van het ArcGIS-platform. Lees meer

Downloads

Voor een specifiek aantal datasets wordt er een file geodatabase beschikbaar gesteld voor gebruikers van ArcGIS. De geodatabases zijn kosteloos te downloaden via ArcGIS Online. Een aantal van de datasets zijn geactualiseerd. Lees meer 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de nieuwe content? Neem contact op met Joris Bak.