Esri voegt nieuwe content toe aan ArcGIS-platform

29 januari 2015

Tijdens de plenaire sessie op de Esri GIS Tech is vandaag aangekondigd dat Esri Nederland nieuwe content toegevoegd heeft aan het ArcGIS-platform. De nieuwe content bestaat uit recente luchtfoto’s van CycloMedia, de BGT, TOP50NL en postcodevlakken. De content is binnenkort beschikbaar in ArcGIS Online en ArcGIS for Desktop (ook voor ArcGIS Pro). Iedereen kan de content bekijken en de datalagen zijn voor ArcGIS-gebruikers meteen bruikbaar.  

Levende Atlas

Joris Bak, content lead van Esri Nederland vertelde tijdens het plenaire programma: “In de ‘Levende Atlas’ verzamelen we zoveel mogelijk informatie over de wereld om ons heen. Inmiddels bevat de ‘Levende Atlas’ onder meer open datasets, zoals AHN2, BRT, BAG en Statline-gegevens van het CBS. Content is een cruciaal onderdeel van het platform en daarom blijven wij investeren in het beschikbaar maken van meer content.

Luchtfoto’s Cyclomedia

CycloMedia heeft in samenwerking met Esri Nederland een luchtfoto-basiskaart ontwikkeld die kosteloos gebruikt kan worden in ArcGIS: LuchtfotoNL 50 cm. Deze landsdekkende luchtfoto wordt elk jaar vernieuwd en heeft een resolutie van 50 cm. LuchtfotoNL 50 cm is vanaf nu zowel in ArcGIS for Desktop (ook voor ArcGIS Pro) als in ArcGIS Online beschikbaar. 

De BGT

De BGT wordt binnenkort de gedetailleerde grootschalige digitale kaart van heel Nederland. Alle fysieke objecten, zoals gebouwen, wegen, water en groen zijn hier eenduidig op vastgelegd. De Esri-basiskaarten zijn momenteel gebaseerd op de BRT (TOP10NL) en de GBKN. De BGT gaat geleidelijk de GBKN vervangen. Esri Nederland ziet de BGT als een kerndataset binnen de ‘Levende Atlas’ van ArcGIS omdat het voor veel klanten een belangrijke dataset is. Niet alleen bronhouders, maar ook veel afnemers gebruiken de gegevens uit de BGT in hun werkzaamheden. 

TOP50NL

De TOP50NL is een nieuwe topografische ondergrond en geeft wat minder details weer. Nu ook de TOP50NL in open formaat beschikbaar is gesteld door het Kadaster wordt dit topografische bestand op dezelfde wijze gegenereerd. Wanneer het Kadaster een update van de kaart uitlevert, stelt Esri Nederland meteen de meest recente versie ter beschikking in file geodatabase. De eerste update van Top50NL is binnenkort beschikbaar en zal te verkrijgen zijn via de ArcGIS Online-groep. 

Postcodevlakken

Er is een nieuw landsdekkend postcodevlakkenbestand gegenereerd, dat gebaseerd is op 100% open data. Twee keer per jaar wordt de data geactualiseerd en het is vrij beschikbaar. Esri Nederland biedt het aan als open data, omdat iets wat helemaal gemaakt is op basis van open data ook weer als open data terug moet vloeien naar de samenleving. 

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de nieuwe content? Neem contact op met Joris Bak