GeoBGT: de vraag van deze week

31 maart 2015

Productmanager Simon Plat beantwoordt elke week een vraag over GeoBGT. De vraag van deze week: 

GeoBGT is nog niet gecertificeerd, wat kan het al wel en wat nog niet?

GeoBGT heeft zich bewezen in het opbouwen van correcte IMGeo-datasets en kan alle verticale uitwisseling met het SVB-BGT aan. Dit omvat ook het inlezen van mutaties vanuit het SVB-BGT op basis van abonnementen. In versie 2.0 van GeoBGT (in januari 2015 uitgebracht) kunnen wel alle objecten (BGT en IMGeo) worden beheerd, maar alleen de BGT-plichtige objecten worden uitgewisseld met het SVB-BGT. Dit is conform de mijlpalen in de wet. Omdat certificering is gebaseerd op uitwisselen van alle IMGeo objecten komen we daarvoor nog niet in aanmerking met deze versie. Het kunnen uitwisselen van alle IMGeo-objecten zal een van de verbeteringen zijn in de versie die in het voorjaar van 2015 wordt verwacht. Hierop volgend laten we GeoBGT certificeren. Horizontaal berichtenverkeer (uitwisselen met BOR-pakketten) kan vanaf versie 2.1, die in de zomer wordt verwacht. In de loop van 2015 gaan we geautomatiseerd berichtenverkeer ondersteunen. 

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over GeoBGT de website of neem contact op met Esri Nederland via e-mail of telefoon: +31 (0)10 217 07 00.