GeoBGT gecertificeerd door Geonovum voor het horizontale berichtenverkeer

8 maart 2016

Esri Nederland heeft zich met GeoBGT gecertificeerd voor het horizontaal berichtenverkeer in de BGT-keten. Dat betekent dat GeoBGT voldoet aan de gestelde eisen voor het Geo-BOR berichtenverkeer. De certificering is op 8 maart afgenomen door Geonovum en succesvol doorlopen voor GeoBGT versie 3.0. 

Horizontaal berichtenverkeer 

Het horizontaal berichtenverkeer is het deel van de BGT-keten dat de uitwisseling tussen de BGT-applicatie GeoBGT en een pakket voor Beheer Openbare Ruimte (BOR) standaardiseert. Hiermee kunnen klanten van Esri Nederland met ieder willekeurige gecertificeerd BOR-pakket, aansluiten op de BGT-keten en daarmee optimaal gebruik maken van de voordelen van de Basisregistatie Grootschalige Topografie. Met deze certificering voldoet Esri Nederland ook aan het convenant dat hierover is getekend met KING en Geonovum.

Meer informatie

GeoBGT versie 3.0 is in mei beschikbaar voor klanten met onderhoud op GeoBGT. Heeft u nog vragen over GeoBGT? Bekijk de website of neem contact met ons op via