GeoBGT: het is weer tijd voor de vraag van de week

7 april 2015

Productmanager Simon Plat beantwoordt elke week een vraag over GeoBGT. De vraag van deze week: 

Houdt GeoBGT rekening met conflicten bij binnenkomende mutaties?

Met GeoBGT kunnen alle bekende vormen van binnenkomende mutaties vanuit het SVB-BGT worden ingelezen. Dit zijn zowel de verschillende actualisatieberichten na initiële levering, als de actualisatieberichten bij mutaties door rakende bronhouders. De abonnementenconstructie wordt met GeoBGT ondersteund, ook als blijkt dat u objecten krijgt die buiten uw interessegebied vallen. U kunt dan zelf kiezen of u ze weer verwijdert.
 
In GeoBGT is het versiemechanisme van Esri Nederland geïmplementeerd waarmee problemen met andere (grenzende) bronhouders kunnen worden opgelost. GeoBGT blokkeert vooraf geen gebieden, maar lost onverhoopte conflicten alleen op als ze optreden. Bij conflicten gaat het om wijzigingen aan hetzelfde attribuut van hetzelfde object, bijvoorbeeld als zowel de bronhouder als een rakende bronhouder de geometrie heeft aangepast. Omdat u als bronhouder verplicht bent mutaties van andere bronhouders goed te keuren, worden bij grensconflicten de mutaties van rakende bronhouders aangegeven, tegen mutaties van uzelf die nog niet als mutatie aan het SVB-BGT zijn aangeleverd. U kunt dan zelf op basis van vakkennis het conflict op de correcte manier afhandelen

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over GeoBGT de website of neem contact op met Esri Nederland via  of telefoon: +31 (0)10 217 07 00.