GeoBGT: Vraag van de week

31 maart 2015

Productmanager Simon Plat beantwoordt elke week een vraag over GeoBGT. De vraag van deze week:

Ik word als bronhouder ontzorgd. Heb ik dan nog een BGT-beheerpakket nodig?

Het SVB-BGT adviseert om altijd een beheerpakket aan te schaffen. Hiervoor wordt door SVB-BGT een referentiemodel BGT software ontwikkeld. Goed bronhouderschap betekent garanties geven over de kwaliteit van uw eigen bronobjecten! Dit gebeurt door er zelf ook mee te werken. Door de BGT nauw te integreren met eigen processen en kernregistraties haalt u als bronhouder het meest uit de BGT. Dit betekent dat u niet alleen beschikking wilt hebben over de meest actuele gegevens maar ook dat u zelf de mogelijkheid wilt hebben mutaties door te voeren als dit vanuit het proces nodig blijkt te zijn. Voor zowel het verwerken van binnenkomende mutaties als het voorbereiden en leveren van eigen mutaties is een BGT-beheerpakket nodig.

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie over GeoBGT de website of neem contact op met Esri Nederland via e-mail of telefoon: +31 (0)10 217 07 00.