GEONIS Blaeu is af!

20 maart 2015

Op donderdag 12 maart hebben de Waterkracht-waterschappen GEONIS Blaeu op een feestelijke bijeenkomst in ontvangst genomen. Dit nieuwe product is gebaseerd op het ArcGIS-platform en GEONIS. Met GEONIS Blaeu hebben de waterschappen een nieuwe, moderne en flexibele oplossing, waar zij ook in de toekomst de primaire processen efficiënt mee kunnen ondersteunen. De komende tijd werken de waterschappen aan de implementatie van het systeem en de opleiding van hun medewerkers, zodat het systeem na de zomer operationeel is.

Gezamenlijk werken aan het project

Waterkracht bestaat uit de waterschappen Groot Salland, Reest en Wieden, Rijn en IJssel, Vechtstromen en Zuiderzeeland. Vorig jaar hebben zij samen de keuze gemaakt voor GEONIS als basis voor een nieuw systeem. Het consortium, bestaande uit Esri Nederland, Royal HaskoningDHV en MUG Ingenieursbureau, is gevraagd om deze nieuwe oplossing te bouwen. Binnen enkele maanden heeft het bouwteam, bestaande uit experts van de leveranciers én waterschappers, het project afgerond.  

“In meerdere opzichten was dit voor ons een bijzondere samenwerking. GEONIS Blaeu is het eerste, snelle resultaat van de intensieve ICT-samenwerking van de Waterkracht-waterschappen. Nieuw was de samenwerking met het consortium; zo werd de juiste kennis van waterbeheer gecombineerd met de inbreng van de juiste ICT-expertise”, aldus Jaap van der Veen, voorzitter regiegroep Waterkracht.

Wat is GEONIS Blaeu?

Jan Heida, business developer voor de waterschappen bij Esri Nederland, is trots op GEONIS Blaeu: “Het systeem is met de waterschappen ontwikkeld en sluit perfect aan op hun belangrijke werkprocessen. Daarnaast is een groot voordeel dat GEONIS Blaeu is gebaseerd op ArcGIS en GEONIS. De krachtige en robuuste standaard-technologie heeft ervoor gezorgd dat GEONIS Blaeu geconfigureerd is en het ontwikkelen van maatwerk niet nodig was. GEONIS Blaeu is mede hierdoor toekomstvast en schaalbaar. Ik ben er trots op dat we dit gezamenlijk met de waterschappen en de experts van Royal HaskoningDHV en MUG Ingenieursbureau in korte tijd hebben kunnen realiseren.”

Impressie feestelijke oplevering

Bekijk de video voor een impressie van de feestelijke oplevering.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over GEONIS Blaeu? Neem contact op met Jan Heida.