GeoWeb 5 wordt volledig ondersteund door ArcGIS Server 10.3

21 mei 2015

Graag maken we bekend dat ArcGIS Server 10.3 GeoWeb 5 volledig ondersteunt. Er zijn geen compatibiliteitsproblemen. Deze combinatie is inmiddels volledig getest en goedgekeurd door Latitude.

Meer informatie

Voor meer informatie over GeoWeb kunt u contact opnemen met Rene Colijn (Esri Nederland) of Marcel Steenis (Grontmij).