GeoWeb centraal middel bij provincie Noord-Holland

2 mei 2016

De provincie Noord-Holland zet GeoWeb organisatiebreed in om verschillende bedrijfsprocessen te ondersteunen. Arny Plomp, GIS-coördinator en adviseur bij de provincie Noord-Holland legt uit waarom GeoWeb een belangrijke rol inneemt hun organisatie.

Overstap naar GeoWeb 

“We wilden een oplossing die voor een brede groep gebruikers inzetbaar is”, vertelt Arny Plomp over de keuze voor GeoWeb toen Noord-Holland zich opnieuw ging oriënteren. “De fijne interface, de snelle innovaties en een groot aantal functies van GeoWeb beantwoorden aan de vraag die wij hadden. Plomp: “Je pakt GeoWeb er ook tijdens een vergadering even bij om iets uit te leggen.”

Organisatiebreed gebruik

“Sinds we Geoweb inzetten binnen de organisatie, is de vraag naar dit soort oplossingen sterk gestegen. Dit heeft geresulteerd in een groot specifieke Geoweb oplossingen." 
Op verschillende afdelingen, ook bij de directie, wordt bedrijfsinformatie via GeoWeb-kaarten gedeeld. Vanuit de GIS-afdeling is er intensieve samenwerking met de communicatieafdeling. “Zij ervaren GeoWeb als gebruiksvriendelijk en een goed communicatiemiddel om in te zetten op de website. Als geo-afdeling laten wij goed zien wat er allemaal mogelijk is en maken we bij een aanvraag de betreffende persoon medebeheerder. Zo blijft iemand betrokken bij het up-to-date houden van de kaart.” 

Kaarten voor intern en extern gebruik

GeoWeb wordt intern gebruikt om in een werkproces eenvoudig informatie te kunnen delen met collega’s. Maar ook extern wordt Geoweb ingezet als ondersteuning voor de communicatie met ketenpartners en inwoners van Noord-Holland. De meeste Geoweb oplossingen zijn bereikbaar via een link op een van de thema of project pagina’s van de provinciale website. Een voorbeeld daarvan is de kaart waarop je als bewoner de geluidsbelasting kan bekijken. Via het digitale loket van de provincie is er tevens een verzamelpagina (portaal) beschikbaar waarmee je toegang krijgt tot alle openbare kaarten. 

Bekijk alle openbare kaarten van provincie Noord-Holland

De toekomst 

Op dit moment gebruiken medewerkers van Noord-Holland de kaarten alleen om informatie te bekijken. Arny Plomp: “We zijn van plan om intern een workshop op te zetten, om te collega’s te informeren, enthousiasmeren en uit te dagen: Hoe kunnen we GeoWeb nog beter inzetten? Hoe kunnen we data meer toevoegen en gegevens intekenen?”

Meer informatie

E-mail voor meer informatie over GeoWeb naar