Nieuw jaar, nieuwe content: BRT TOP10NL toegevoegd

12 januari 2017

Begin dit jaar is de BRT TOP10NL-service toegevoegd aan ArcGIS Content. De BRT, ‘eigendom’ van het Kadaster, staat voor Basisregistratie Topografie. Na de al eerder toegevoegde basisregistraties, zoals de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Digitale Kadastrale Kaart (DKK), kunt u nu in het gehele ArcGIS-platform direct gebruikmaken van de BRT TOP10NL. Verder is bestaande content geactualiseerd en zijn de 3D-services niet langer in bèta. 

Tiled service en losse feature layers

De BRT TOP10NL is nu beschikbaar als tiled service. Daarnaast zijn er losse feature layers beschikbaar, zodat het mogelijk is om de opmaak aan te passen en/of analyses te doen. Deze losse feature layers zijn beschikbaar met de punten, vlakken en/of lijnen van de TOP10NL-kaartlagen: Functioneel gebied, Gebouw, Hoogte, Inrichtingselement, Spoorbaandeel, Terrein, Waterdeel en Wegdeel. 

Bestaande content up-to-date

Naast het toevoegen van de nieuwe BRT TOP10NL-services zijn ook vele datasets geactualiseerd. Zo is de BAG 3D file geodatabase bijgewerkt op basis van de meest recente AHN3-data. Ook de AHN-services zijn nu beschikbaar met de meest recente AHN3-data, voor de gebieden van waterschap Rivierenland en het oostelijk deel van het waterschap Amstel Gooi en Vecht. Verder zijn de gemeentegrenzen 2017 nu beschikbaar en bevat de topografische basiskaart in RD de meest recente bronnen, zodat u direct kunt voldoen aan de gebruiksplicht BGT. Lees meer over dit onderwerp in het bericht ‘Voldoen aan gebruiksplicht BGT met ArcGIS Content’.   

Nieuwe link voor 3D-services

De 3D-services, van onder meer de BAG en de TOP10NL zijn niet langer in bèta. De URL http://3d.arcgisonline.nl/arcgis/rest komt daarmee te vervallen. De nieuwe links zijn te vinden in de 3D-groep in  ArcGIS Online. Het is van belang dat u de URL's wijzigt in uw applicaties en webmaps. U heeft hier tot 31 januari 2017 de tijd voor. Wanneer u de link niet wijzigt zullen uw webscenes waarin de oude kaartlagen zijn opgenomen na 31 januari 2017 niet meer werken. 

Heeft u vragen over ArcGIS Content, neem dan contact met ons op via