Over de OGC-ondersteuning van ArcGIS Online en wat er nieuw is

11 augustus 2016

OGC-services registreren als items

ArcGIS Online is gebouwd als een open platform. Het ondersteunt verschillende data, service standaarden zoals KML, OGC Web Map Services (WMS) en OGC Web Map Tile Services (WMTS) en formele metadata standaarden, zoals FGDC, ISO 19139 en INSPIRE. In de laatste release van ArcGIS Online is ook de ondersteuning van de beveiligde OGC-services toegevoegd, ondersteuning voor WFS-lagen en het kunnen configureren van pop-ups op WMS en WFS-lagen. Wat er allemaal nieuw is leest u in dit artikel.

Vanaf nu is het mogelijk om OGC Web Feature Service (WFS) en OGC Web Map Tile Service (WMTS) services als item te registreren, als aanvulling op de keuze voor WMS en KML-services.

PDOK-services geregistreerd binnen ArcGIS Online

U kunt op deze wijze zelf een rijke verzameling van externe services, bijvoorbeeld van PDOK, toevoegen aan ArcGIS Online en gebruiken. Om gebruikers van ArcGIS te faciliteren om veelgebruikte services snel te kunnen gaan gebruiken heeft het content-team van Esri Nederland alle WMS én WMTS-services van PDOK alvast voor u geregistreerd binnen ArcGIS Online. Het is daarmee niet meer nodig om deze zelf te registeren. Zoeken naar de term PDOK levert in één oogopslag alle items van PDOK als resultaat. Deze services zijn meteen toe te voegen aan uw kaart of app. Om het visueel herkenbaar te maken zijn alle PDOK-services voorzien van een herkenbare thumbnail en beschrijving. Ook kunt u opmerkingen of vragen plaatsen bij de items.

Pop-ups in OGC WMS-lagen

Het is vanaf nu mogelijk om pop-ups in te stellen op WMS-lagen, wanneer de WMS-service hier ondersteuning voor biedt. De OGC WMS-specificatie specificeert niet expliciet de formaten die de server moet teruggeven bij een GetFeatureInfo-bevraging. Dit betekent dat de verschillende serverimplementaties van OGC WMS-services vrij zijn om wel of geen ondersteuning te bieden voor deze functie. Daarnaast ondersteunen veel servers formaten die kunnen variëren van HTML tot JSON of Geography Markup Language (GML). Gezien de grote verscheidenheid aan verschillende formaten, wordt HTML gebruikt om de attribuutinformatie weer te geven. Als er geen HMTL-code beschikbaar is, zal de attribuut informatie ‘as-is’ worden weergegeven. Bekijk hier een voorbeeld van WMS-lagen met pop-ups in een webmap.


OGC Web Feature Service (WFS) lagen toevoegen aan een kaart

Het is vanaf nu ook mogelijk om OGC Web Feature Service (WFS) lagen toe te voegen als items in ArcGIS Online en te benutten in uw webmaps. OGC WFS-services geven objecten terug in GML-formaat. ArcGIS Online ondersteunt WFS-versie 1.0, 1.1 en 2.0 en staat de meeste versies van GML toe (simple features).

Het is belangrijk om te realiseren dat wanneer u verbinding maakt met een WFS-service, u een expliciete laag uit de WFS-service moet kiezen en toevoegen. WFS-services zijn lastiger te ondersteunen ten opzichte van WMS-services, door de variatie in GML-implementaties en de verschillende tags in de verschillende WFS-versies. Een groot deel van deze overwegingen zijn verwerkt in het design van de software. Esri verwacht bij volgende releases de implementatie steeds verder te kunnen verfijnen.

De gekozen WFS-implementatie geeft de mogelijkheid om enkele bekende problemen binnen de WFS-service direct aan te passen. Gebruikers kunnen bijvoorbeeld een limiet instellen op het aantal features dat wordt ingebracht wanneer er een connectie wordt gemaakt met de WFS-service. Het is ook mogelijk dat bij het verbinden van de WFS-service de aslijn niet correct geïmplementeerd is. De ArcGIS Online mapviewer geeft de mogelijkheid om de volgorde van de assen (x- en y) om te zetten. Door deze pragmatische toevoegingen wordt de tool van de WFS-laag krachtiger.

Wat is er speciaal aan de OGC-ondersteuning in ArcGIS Online?

Het doel is om OGC-lagen - KML, WMS, WFS en WMTS - hetzelfde te behandelen als alle andere webservices. Esri wil dat webmaps die OGC-lagen bevatten hetzelfde werken als andere webmaps en dat deze ondersteund worden in de verschillende ArcGIS-producten, zoals configureerbare apps, Web AppBuilder for ArcGIS en Operations Dashboard for ArcGIS.

Organisaties kunnen bijvoorbeeld nu WFS-lagen maken en delen binnen hun organisatie voor het gebruik in webmaps en apps, zoals Web Appbuilder for ArcGIS, StoryMaps en andere configureerbare apps. Lagen die gedeeld zijn op deze manier zijn eenvoudig aan te passen door anderen binnen de organisatie, zonder dat zij door hebben dat deze aangedreven worden door een WFS-service. Deze data kan worden geconfigureerd naar informatie door middel van pop-ups, eenvoudige styling en labeling. De informatie van WFS-lagen kan ook onderzocht worden door middel van de tabelweergave in de mapviewer en het kan gebruikt worden in alle online analysefuncties. Ons doel is om OGC-lagen identiek te behandelen zoals de lagen in andere webservices.

Wat kunt u verwachten?

Alle nieuwe functies van ArcGIS Online zullen in de release van ArcGIS 10.5 beschikbaar komen voor gebruik met Portal for ArcGIS (on-premises). Daarnaast is Esri bezig met het implementeren van oplossingen voor de hosting van OGC-services in de cloud: dit betekent dat er een functie komt om uw hosted services ook te voorzien van een WMS en WFS-interface.

Meer informatie

Heeft u vragen of opmerkingen over de ondersteuning van OGC-services, neem dan gerust contact met ons op via contact@esri.nl.