BAG voortaan beschikbaar via nieuwe URL

21 december 2015

Op dinsdag 29 december wordt er tussen 08.00 en 17.00 uur onderhoud uitgevoerd aan de infrastructuur van ArcGIS Content. Wij verwachten dat dit onderhoud geen impact heeft op de beschikbaarheid van de contentservices. Mocht u onverhoopt een probleem ervaren dan kunt u contact opnemen of een melding doorzetten.

Met dit bericht willen wij u informeren over de wijzigingen die doorgevoerd worden.

Firewall/load balancer

Er zullen wijzigingen worden doorgevoerd in de load balancer om binnenkomende requests nog efficiënter te gaan distribueren. Als resultaat hiervan kan het voorkomen dat het domein, dat servers teruggeven, anders is opgebouwd dan het domein van het verstuurde verzoek. Als uw organisatie gebruik maakt van een firewall met restricties, is het belangrijk om te weten welke domeinen gebruikt worden. Voor de contentservices van Esri Nederland gaat het om de volgende domeinen:

  • *.arcgis.com
  • *.arcgisonline.nl
  • *.arcgisonline.com
  • *.amazonaws.com

BAG voortaan beschikbaar via nieuwe URL

De BAG-webservice is per 30 december beschikbaar via een nieuwe URL: https://basisregistraties.arcgisonline.nl/arcgis/rest 
Initieel zult u op deze nieuwe URL alleen de BAG (Basisregistratie Adressen en Gebouwen) vinden, maar meer basisregistraties, zoals de BGT en de BRT, zullen volgen.
De oude URL: https://services.arcgisonline.nl/arcgis/rest blijft bestaan voor andere datasets, maar de BAG zal niet meer op deze locatie te vinden zijn.

Wijzig de URL van de BAG in uw applicaties

Het is van belang dat u de URL wijzigt in uw applicaties en webmaps. U heeft hier tot 31 maart 2016 de tijd voor. Wanneer u de URL niet wijzigt zullen uw applicaties en webmaps na 31 maart 2016 niet meer werken. Esri Nederland heeft maatregelen doorgevoerd, waardoor REST-requests op de BAG-services op de ‘oude’ URL al automatisch doorgezet worden naar de ‘nieuwe’ URL. Toch is het dringende advies om vóór 31 maart uw applicaties en webmaps te actualiseren. SOAP-requests zullen niet automatisch worden doorgezet naar de ‘nieuwe’ URL.

Meer informatie

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op via contact@esri.nl