Op pad met… Ludo Nijsten van het Wereld Natuur Fonds

28 mei 2015

We gaan vanaf nu elke editie op pad met een organisatie om te kijken hoe zij ArcGIS inzetten. Als eerste gaan we op pad met… Ludo Nijsten, Adviseur Geografie van het Wereld Natuur Fonds. In vijf vragen beantwoordt hij hoe ArcGIS Online door monitoringsactiviteiten helpt om de doelstelling van het WNF te bereiken: de natuur beschermen!

1.    Wat is je rol in de organisatie? 

“Als geograaf voor de Nederlandse vestiging van het Wereld Natuur Fonds heb ik een aanjagersrol voor het WWF wereldwijd. Mijn ambitie is om vanuit Nederland alle WWF-vestigingen de kracht van geografie in handen te geven. Ik werk hiervoor samen met veel van mijn internationale WWF-collega’s en ben hiervoor veel op pad”

2.    Welke meerwaarde biedt een geografisch informatiesysteem jullie?

“Overzicht en inzicht. Door de  ArcGIS-kaarten is meteen te zien waar zich wat bevindt. Ofwel: hoe de natuur ervoor staat in de wereld. Met data uit veld of satellietbeelden, bijvoorbeeld die van de ontbossing, is te zien of het beter of slechter gaat met bepaalde gebieden bos. Ook kunnen we nu via een webapplicatie van ArcGIS Online datalagen opvragen die gaan over beschermde gebieden op zee. Zo kunnen onze medewerkers zien welke gebieden grote noodzaak hebben om beschermd te worden en welke al beschermd zijn. Daarnaast is er zichtbaar welke regels er gelden, welke organisaties in het gebied werken en welk doel zij hebben.”

3.    Wie geven jullie een kaart in handen? 

“De GIS-data die voorheen uit de analyses kwam, bleef vaak staan op de computer van de specialist. Nu deze data gedeeld en beter zichtbaar wordt, helpt dit de beeldvorming van vaak complexe problematiek. Zo is het mogelijk om gerichter te werken en zijn er middelen om deze informatie te delen met andere organisaties. We geven zo de kaart in handen van beleidsmakers en de donateurs. Het helpt ons de informatieketen zo open mogelijk te krijgen.”

4.    Hoe gebruiken jullie het ArcGIS-platform?

“We maken voornamelijk gebruik van ArcGIS Online voor opslag en weergave van data en met ArcGIS for Server voor geoprocessing. Hierdoor is het mogelijk om kaartinformatie online te delen. De data is toegankelijker voor onze collega’s en het helpt hen in de beeldvorming van vaak complexe problemen. Ze kunnen dan gerichter aan de slag en ze weten wat ze moeten doen.”

“Omdat er bij het WNF veel fragmentatie in het gebruik van GIS was, heb ik het initiatief genomen om ArcGIS Online ook internationaal uit te rollen. Alle leading GIS-experts zijn vorig jaar in Zeist geweest om een duik te nemen in ArcGIS Online. Dit was een toegespitste training op samenwerken binnen ArcGIS Online. We werken aan onze strategie en we maken afspraken over zaken, zoals metadata en datakwaliteit. Door dit breed in het internationale netwerk uit te rollen geeft dat draagvlak. In een vervolgworkshop in Cambodja gaan we dit naar een hoger niveau tillen voor het hele WWF-netwerk.”

5.    Wat zijn jullie toekomstplannen?

“We willen het gebruik van ArcGIS nog verder uitbreiden. We gebruiken inmiddels al veel van de laatste nieuwe tools in ArcGIS Online, zoals de Web AppBuilder en StoryMaps. Komende tijd richten we ons vooral op het institutionaliseren van ArcGIS Online wereldwijd, zodat het een one-stop-platform voor visie, planning en monitoring wordt. Tools, zoals het Operations Dashboard en de Collector App, voor gebruik in het veld zijn handige toepassingen. We verkennen bijvoorbeeld de optie om ArcGIS Online te gebruiken voor het monitoren van zeeschildpadden in de Koraaldriehoek en het Great Barrier Reef.”

Meer informatie

Voor vragen over ArcGIS Online kunt u contact opnemen met Joris Bak 

Esri Nederland biedt verschillende ArcGIS Online-trainingen aan, bekijk het actuele overzicht