Tools, tips, tricks: ArcGIS Online Assistant

31 mei 2016

ArcGIS Online is bij velen het medium om data te delen binnen de organisatie, maar ook buiten de organisatie. Soms is het nodig om data te kopiëren, zodat meerdere medewerkers dezelfde basislaag in hun verschillende projecten kunnen gebruiken of om over te dragen aan personen buiten de eigen organisatie. Dit betekent normaal gesproken dat u de data opnieuw moet publiceren. De ArcGIS Online Assistant maakt kopiëren van content en het aanpassen van webmaps en webapps eenvoudiger, schrijft Glenn Heeres, technisch specialist, Esri Nederland.

Wat is de ArcGIS Online Assistant?

De naam geeft het al weg… De ArcGIS Online Assistant is er om u te helpen bij het gebruik van ArcGIS Online. Het kopiëren, aanpassen en inspecteren van gepubliceerde data staat centraal. De tekst op het startvenster van de ArcGIS Online Assistant is dan ook erg tekenend: “Een Zwitsers zakmes voor uw ArcGIS Online en Portal for ArcGIS-accounts.”

Waarvoor gebruik ik de ArcGIS Online Assistant?

Hoofdzakelijk kunt u de ArcGIS Online Assistant voor drie hoofdzaken gebruiken: 

  • Het inspecteren van de items binnen uw portaal, waarbij de specificaties in JSON centraal staan. Deze optie zal waarschijnlijk niet iedereen gebruiken, omdat hier enige voorkennis van JSON benodigd is. Echter, met deze methode kunt u eenvoudig items aan nieuwe services koppelen. 
  • Bijwerken van service-URL’s van webmaps en geregistreerde webapps is in de ArcGIS Online Assistant heel eenvoudig. Wat heb je nodig? Naast een beheerdersrol binnen jouw ArcGIS Online-portaal, enkel de nieuwe URL van de nieuwe service. Deze is eenvoudig aan te passen binnen het selectievenster. 
  • Waarschijnlijk de belangrijkste optie van de ArcGIS Online Assistant, is de mogelijkheid om content te kopiëren. Dit was voorheen enkel het item kopiëren naar een (andere) gebruiker, echter sinds kort is het mogelijk om voor de ‘Full Copy’ te kiezen. Hierdoor worden zowel het item als de fysieke onderliggende data naar de gebruiker of het andere portaal gekopieerd.

How to

Als eerste een voorbeeld van hoe je de ‘Copy Content’ functie kunt gebruiken: 

In feite is het heel eenvoudig om content te kopiëren. Kies in het ‘I want to…’-menu de optie ‘Copy Content’. Nu wordt er gevraagd of het kopiëren binnen het eigen account moet gebeuren of naar een andere gebruiker (binnen of buiten het organisatie-portaal). 

Nu wordt alle content gemarkeerd en kunt u eenvoudig de te kopiëren content in het rechter venster slepen. Wanneer dit een feature service betreft, dan krijgt u de keuze om een ‘Simple’ of ‘Full Copy’ uit te voeren. In het eerste geval wordt enkel het item gekopieerd, waarbij de gehoste data instant blijft en de tweede optie dupliceert de gerelateerde data. Voor deze laatste optie is een unieke naamgeving vereist. Voilà, het gewenste object is gekopieerd. 

In het algemeen kan het heel handig zijn om services te updaten binnen de webmap, zonder de bestaande instellingen (pop-ups, beschrijvingen, symbologie enz.) te verliezen. Bijkomend is het nodig om na een feature service te hebben gekopieerd, deze eenvoudig op te nemen in bestaande webmaps of webapplicaties. Het aanpassen van de service URL’s van webmaps gaat als volgt: 

Kies nu in het ‘I want to…’-menu de optie ‘Update the URLs of Services in a Web Map’. Vervolgens worden alle webmaps binnen uw Content blauw gemarkeerd. Hierdoor kunt u eenvoudig de juiste webmap selecteren. Wanneer u een webmap aanklikt, wordt in het rechter venster een overzicht gegeven van alle lagen binnen de gekozen webmap. Hier bent u vrij om handmatig URL’s aan te passen, te kopiëren vanuit de browser of snel meerdere aanpassingen te doen. 

Nadat u alle aanpassingen heeft doorgevoerd, klikt u op ‘Update’ en komt er een venster dat de webmap succesvol is geüpdatet. Open vervolgens de betreffende webmap in de kaartviewer van ArcGIS Online en bekijk het resultaat van uw aanpassingen. Wanneer u niet zeker bent of een aanpassing correct is, zorg er dan voor dat u ofwel eerst een kopie maakt van de webmap ofwel noteer de initiële service URL’s van de lagen binnen de webmap. Dit kan natuurlijk door een screenshot te maken van de pagina, voordat u de aanpassingen doorvoert.

Wat gebeurt er op de achtergrond?

Een veel gestelde vraag is: “Hoe kan dit dan?” De ArcGIS Online Assistant maakt gebruik van de ArcGIS REST API. Hierdoor wordt er op REST-niveau met uw portaal gecommuniceerd en op basis daarvan de gewenste aanpassingen aan de inhoud en data binnen het portaal doorgevoerd. Het is dus in theorie mogelijk om deze functionaliteit zelf aan te roepen door middel van scripts in Python. Mocht u Python-kennis hebben, dan daag ik graag uit om een de functies van de ArcGIS REST API te verkennen en te bepalen wat de waarde hiervan is binnen uw ArcGIS Online-portaal.

Extra tip: meerdere services updaten

Heeft u een webmap waarbij er meerdere services op dezelfde manier aangepast moeten worden? Er is een optie om op basis van een term, meerdere services tegelijkertijd aan te passen. Dit proces lijkt veel op een 'Alles vervangen'-actie zoals we dat kennen uit andere software. Hierdoor kunt u gemakkelijk meerdere services aanpassen zonder telkens opnieuw dezelfde aanpassingen handmatig uit te voeren.

Aanvullende informatie

Belangrijk om te vermelden is dat de ArcGIS Online Assistant niet onder regulier onderhoud valt. Het gebruik van deze tool is dan ook op eigen risico. 

Heeft u vragen? Of heeft u nog een tip voor een tool? E-mail naar