Tools, tips, tricks: Cachen met desktop

4 april 2016

Als het gaat om luchtfoto's is het mogelijk om meer uit het ArcGIS-platform te halen... Een tiled mapservice is een manier om luchtfoto's snel te ontsluiten. ArcGIS Online kan de tiles maken en ook ArcGIS for Server kan dit, maar veel mensen weten niet dat dit ook met ArcGIS for Desktop kan. Product consultant Boudewijn Boogaard van Esri Nederland en stagiair Bas Tromp Meesters leggen uit hoe je een cache aanmaakt vanuit ArcGIS for Desktop.

Wat is een tiled service?

Een tiled service is een service die vooraf gecreëerde afbeeldingen van een kaart toont. Deze afbeeldingen worden tiles genoemd en zijn vierkante plaatjes (vandaar de naam). De verzameling van deze afbeeldingen noemen we een tile cache. Deze cache bevat afbeeldingen voor meerdere zoomniveaus. Als je de kaart verschuift, maar ook als je op een service in- of uitzoomt krijg je andere tiles/afbeeldingen te zien. Omdat de afbeeldingen van de kaart als tiles gemaakt zijn, worden ze snel weergegeven.

Hoe werkt het cachen in ArcGIS for Desktop?

Bij het cachen met ArcGIS for Desktop wordt gebruik gemaakt van de tool Manage Tile Cache. De input van de tool is een raster dataset, een mosaic dataset of een map document (.mxd).

Een andere belangrijke input-parameter is het tile-schema (tiling scheme). Het tile-schema bepaalt de schaalniveaus die gebruikt worden bij het cachen en het bepaalt het coördinatensysteem. Wereldwijd wordt als coördinatensysteem Web Mercator gebruikt en de schaalniveaus liggen ook vast. In Nederland is er een ander tile-schema afgesproken voor kaarten in het Rijksdriehoekstelsel. Het gekozen tile-schema is belangrijk als de service met andere tiled-services wordt gebruikt. Deze moeten namelijk gelijk zijn.

Een tile-schema kan gemaakt worden met de tool Generate Tile Cache Tiling Scheme in ArcGIS. Een voorbeeld van een tile-schema op basis van het Rijksdriehoestelsel is is te vinden op ArcGIS Online

De tile cache publiceren als service

Een tile cache kan naar ArcGIS Online worden geüpload als een tile package. Met de tool Export Tile Cache kan een tile package worden gemaakt en met de Share Package tool kan deze worden gepubliceerd. De cache kan ook worden gebruikt op ArcGIS for Server.

Na de cache is het geheel te exporteren als tile package met de ‘Export Tile Cache’-tool. Ook kun je deze tile package uitpakken en op een eigen server zetten.

Extra tip

Om sneller te cachen kun je het aantal cores dat door de tool wordt gebruikt verhogen. In de Environment Setting bij de tool Manage Tile Cache-tool kun je het aantal te gebruiken cores instellen. Verhoog hiertoe de waarde bij de setting Parallel Processing Factor (niet hoger dan het aantal cores min 1).

Aanvullende informatie

Heeft u vragen? Of heeft u nog een tip voor een tool? E-mail naar  

De help van ArcGIS for Desktop is een goede bron om meer informatie te krijgen. De genoemde tools zijn makkelijk terug te vinden via onderstaande links:

Er is ook een toolkit beschikbaar voor het ontsluiten van luchtfoto’s. Deze toolkit beschrijft in 3 eenvoudige stappen hoe je van levering tot live kunt gaan. Stap 3 beschrijft het maken van een tile cache en bevat extra tips en best practices. De toolkit is te downloaden op ArcGIS Online.