Tools, tips, tricks: Wat u moet weten over creditverbruik in ArcGIS Online

30 november 2015

Werkt u met ArcGIS Online? Elk abonnement bevat een of meerdere named users die toegang geven tot het platform. Daarnaast zijn er servicecredits. Het creditverbruik kan voor verwarring en onduidelijkheden zorgen. Vaak is onbekend waarmee credits worden verbruikt en misschien nog wel belangrijker: hoe er controle op het creditverbruik wordt gehouden. Wat moet u echt weten over creditverbruik?

Wat zijn credits?

U heeft toegang tot ArcGIS Online met een named user. Het gebruik van ArcGIS Online wordt verrekend op basis van servicecredits. Servicecredits worden gebruikt voor een aantal diensten:

  • Opslag van data (featureservice-opslag en tile- en data opslag).
  • Uitvoeren van analyses (bijvoorbeeld geocoderen en ruimtelijke analyses). 
  • Gebruik van de demografische- en lifestylekaarten (N.B. Dit geldt niet voor content die wordt aangeboden door Esri Nederland - Content of het CBS).
  • Tilegeneratie bij het publiceren van een tiled service.

Er zijn ook een aantal diensten die geen credits verbruiken:

  • Gebruik van eigen kaartlagen, webmaps en webapps.
  • Gebruik van ArcGIS Online basislagen zoals basiskaarten, luchtfoto’s en live verkeer.
  • Zoeken naar een adres.
  • Gebruik van services gepubliceerd via de eigen ArcGIS for Server.
  • Publiceren van een feature service in ArcMap of ArcGIS Pro (alleen de opslag verbruikt credits).
  • Maken van een webmap. Mocht de webmap viraal gaan, kost dit geen extra credits. 

Voorbeelden

Het uploaden van data vanuit bijvoorbeeld ArcMap naar ArcGIS Online verbruikt geen credits. Het opslaan en serveren van een tiled mapservice kost bijvoorbeeld 1.2 credits per 1 GB per maand. Om even een willekeurig voorbeeld te noemen: de tiled mapservice van de Topografische Militaire Kaart van 1850 is gemaakt uit een tiled package en toont een kaart van heel Nederland. Deze is 7GB en het opslaan en serveren van deze 7GB verbruikt slechts 8.4 (!) credits per maand. Een voorbeeld van een analyse waarbij 500 punten werden geaggregeerd tot gemeentegrenzen verbruikte 0.8 credits.


Service
Storage
Feature Services Storage 2.4 credits per 10 MB stored per month
Tile and Data Storage 1.2 credits per 1 GB stored per month
Analytics
Geocoding 40 credits per 1,000 geocodes
Simple Routes 0.04 credits per simple route
Optimized Routes 0.5 credits per optimized route
Drive Times (Service Areas) 0.5 credits per drive time
Closest Facilities 0.5 credits per closest facilities route
Multivehicle Routes (VRP) 1 credit per multivehicle route
Spatial Analysis 1 credit per 1,000 features
Elevation Analysis 1 credit per 1,000 features
Location/Allocation 0.1 credit per demand point
Demographics & Lifestyle Maps
Demographic and Lifestyle Maps 10 credits per 1,000 map requests
Data Enrichment
10 credits per 1,000 data variables (attributes)
Infographics
10 credits per 1,000 views
Reports 10 credits per report
Other
Map Tile Generation 1 credit per 1,000 tiles generated

Een overzicht van de kosten van credits per service.

Hoeveel credits heeft mijn organisatie?

Elk geactiveerd organisatie portaal krijgt jaarlijks een bepaalde hoeveelheid credits op basis van het contract dat de organisatie met Esri heeft. De credits hebben een geldigheid van 1 jaar en gaan in op de datum dat het portaal geactiveerd wordt. Na dit jaar wordt de teller weer  teruggezet op het aantal credits die aanwezig waren bij aanvang. Eventueel overgebleven credits kunnen niet meegenomen worden naar een volgend jaar. Ook kunnen er extra credits worden bijgekocht, deze credits blijven 2 jaar geldig. 

Hoe kan ik creditverbruik reguleren?

Er zijn een aantal opties om het creditverbruik binnen de organisatie te reguleren. Allereerst kunnen gebruikers een rol toebedeeld krijgen waarbij acties de credits kosten worden uitgezet. Met deze optie heeft de gebruiker beperkte mogelijkheden als het gaat om de functies van het portaal: bijvoorbeeld ruimtelijk analyses uitvoeren. 
Een andere optie is het toewijzen van een aantal credits aan een gebruiker. Deze functie is nieuw toegevoegd in de update van november 2015. Om deze functie te kunnen gebruiken, moet dit ingeschakeld worden. Dit kan in de instellingen van Mijn Organisatie onder het kopje ‘credits’.

Inschakelen van creditbeheer.

Vervolgens kan de beheerder in Mijn Organisatie, het aantal credits per specifieke gebruiker toekennen.  

Credits beheren per gebruiker.

Daarnaast kunnen gebruikers bij het uitvoeren van analyses zelf zien wat de desbetreffende analyse aan credits kost. Voordat de analyse wordt uitgevoerd, kan het aantal credits getoond worden, door de optie ‘Credits tonen’ aan te klikken.

Creditverbruik van een analyse tonen.

Hoe krijg ik inzicht in het creditverbruik?

Tijdens de update van november 2015 is er voor de beheerders van het ArcGIS Online portaal de mogelijkheid bij gekomen om niet alleen creditverbruik in te zien, maar ook te exporteren naar een csv-bestand. Ga hiervoor in het portaal naar ‘Mijn organisatie’ en vervolgens naar ‘Status weergeven’. Selecteer de periode waarover het overzicht moet worden getoond. Er wordt nu een overzicht getoond van het creditverbruik over deze periode, Dit overzicht kan ook worden geëxporteerd naar een csv-bestand. Klik hiervoor op het download icoon. Het csv bestand met een overzicht van het credit van de organisatie wordt nu gedownload. 

De optie om een rapport van het creditverbruik te exporteren.

Aanvullende informatie

Benodigde licentie:  ArcGIS Online-named user (voor het maken van een tiled package is wel een ArcGIS for Desktop-licentie nodig).

Lees de help voor het stappenplan credits 

Lees de blogpost van Willeke Coenraats over Credits: myth busted!

Heeft u vragen? Of heeft u nog een tip voor een tool? E-mail naar