Tools, Tips & Tricks: zoeken naar een speld in een hooiberg

2 juni 2015

Door Caroline Herder, engineer bij Esri Nederland

Soms kan zoeken naar een bepaald punt of vlak in een databestand voelen als zoeken naar een speld in een hooiberg. Hoe vindt u de speld in de hooiberg wanneer de locatie onbekend is? In dit artikel worden verschillende manieren besproken, in zowel ArcGIS for Desktop en ArcGIS Online om uw data zo te configureren dat zoeken heel eenvoudig wordt.

Wat is het?

Door te zoeken op een attribuut, kan een bepaald object snel gevonden worden en desgewenst gewijzigd worden. Zeker in een groot databestand kan dit veel tijdwinst opleveren. In dit artikel wordt er gebruikt gemaakt van een rivierenbestand van heel Europa. Dit zijn nogal wat rivieren, dus zou het erg handig zijn als er gezocht kan worden op riviernaam. 

Hoe werkt het?

In ArcGIS Online kan een webmap eenvoudig geconfigureerd worden om de zoekfunctie te optimaliseren. Ga naar de desbetreffende webmap en klik op bewerken.

 
 

Vervolgens kan bij applicatie-instellingen de zoekfunctie configureren. Vink ‘Op kaartlaag’ aan en geef het attribuut op waarop gezocht kan worden. In dit geval is de kaartlaag zo geconfigureerd dat er gezocht kan worden op de naam van een rivier. 

 
 

Doordat de zoekfunctie in de webmap is geconfigureerd, is het zoeken op attribuut ook mogelijk in de Collector for ArcGIS en Explorer for ArcGIS.

In ArcGIS for Desktop kan ook een zoekfunctie worden gecreëerd, zodat op riviernaam gezocht kan worden. U kunt dit bewerkstelligen door een zogenoemde Address Locator aan te maken. Gebruik hiervoor de Create Address Locator tool en geef als Address Locator Style de ‘General – Single Field’ op. Alleen het invullen van de Keyfield is verplicht. In dit geval kan er worden gezocht op riviernaam, dus wordt er bij het Keyfield ‘Name’ opgegeven. Wanneer de tool gedraaid is en de Address Locator is aangemaakt, rest alleen nog het toevoegen van de Geocoding toolbar in ArcMap. In de toolbar kunt u de aangemaakte Address Locator toevoegen, zodat u uiteindelijk op riviernaam kunt zoeken. 

Extra tip

Vooralsnog is het in ArcGIS Online alleen mogelijk om velden van het type ‘String’ te configureren als zoekingang. Wanneer er de wens is om op een ander type veld te zoeken, dan is er de volgende mogelijkheid. Maak een extra veld aan van het type ‘String’, en kopieer het desbetreffende veld naar het String-veld. Licentie voor het gebruik van deze tools, tips & trics: ArcGIS for Desktop Basic, ArcGIS Online account. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Of weet u nog een tip voor een tool, die handig is om te delen? E-mail naar cherder@esri.nl