Tools, Tips & Tricks: Tasks in ArcGIS Pro

7 april 2015

GIS'en wordt tegenwoordig niet alleen gedaan door de 'echte GIS'ers', maar ook steeds vaker door 'niet-GIS'ers'. Voor deze nieuwe GIS'ers kan het een hele uitdaging zijn om zijn weg te vinden tussen alle mogelijkheden die ArcGIS biedt. Hoe kan iemand dan toch op een eenvoudige manier gebruik maken van ArcGIS? Met de optie Tasks in ArcGIS Pro kunnen nieuwe GIS'ers hun werk zelfstandig en snel uitvoeren.

door Judith Kats, technisch engineer

Werken met ArcGIS kan in het begin een hele uitdaging zijn en wanneer GIS-sen niet je hoofdtaak is, wordt het nog uitdagender. Waar zit nou alweer die ene knop? Wat moest ik alweer allemaal invullen? Welke tool gebruik ik daarvoor? Allemaal vragen waar je tegen aan kan lopen.

Wat is het?

Een Task, oftewel een taak, is een stappenplan die helpt bij het volgen van een werkproces. Op het juiste moment worden de juiste tools aangeroepen. Er wordt zo niets vergeten. Deze taken kunnen, naast het ondersteunen van de gebruikers, ook gebruikt worden om een werkproces vast te leggen. Het maken van taken zit standaard in ArcGIS Pro.

Waarom is het handig?

Een taak helpt de gebruiker, door stap voor stap aan te geven wat er moet gebeuren en daarbij direct de juiste tool aan te bieden. Moet er een pand geselecteerd worden bij stap 2, dan wordt de Select-tool direct geactiveerd. Bij stap 3 de gegevens toevoegen? Het Attribute-venster wordt automatisch geopend. Ook is het mogelijk om, zonder tussenkomst van de gebruiker, tools uit te voeren, zoals een kopiëren/plakken-actie.

Hoe werkt het?

Voor het aanmaken van een taak, moet je goed weten uit welke stappen deze bestaat. In elke stap kan je een instructie meegeven, een commando of geoprocessing tool toevoegen, de status van de kaartlagen aanpassen en ook het gedrag van de stap kiezen.

Op het tabblad 'Insert' kun je een taakitem toevoegen of een nieuwe aanmaken. Een taakitem kan bestaan uit meerdere taken en een taak weer uit meerdere stappen. Een stap bestaat uit een klein gedeelte van een taak, bijvoorbeeld ‘Selecteer een pand’. In de Task Designer kan de stap er als volgt uit komen te zien:

De Step Behaviour staat op Auto Run. Dit houdt in dat het commando automatisch wordt uitgevoerd en de gebruiker zelf aan moet geven wanneer de volgende stap gestart kan worden. Doordat het commando automatisch uitgevoerd wordt, wordt de Select-tool zichtbaar voor de gebruiker, zodat hij een pand kan selecteren en naar de volgende stap kan gaan. In het Contents-gedeelte is aangegeven dat alleen de Pand-kaartlaag selecteerbaar is. Zo kan een gebruiker alleen het juiste soort object selecteren.

Naast het toevoegen van commando’s, kunnen ook geoprocessing tools aan de stap worden toegevoegd, zoals een Buffer of Select Layer By Location-tool. De parameters van de tools kunnen vooraf ingesteld worden en in de taak worden gevoegd.

Extra tip

Een taak kan je eenvoudig delen via het Share-tabblad. Deel de taak als Task file om bijvoorbeeld via e-mail te versturen of als onderdeel van een Project Package, die je kan delen in je portaal.

Tasks kunnen met alle versies van ArcGIS Pro worden aangemaakt en uitgevoerd.

Meer weten?

Lees meer over Tasks en ArcGIS Pro

Het is ook mogelijk om de training Introductie in ArcGIS Pro te volgen

Weet u nog een tip voor een tool, die handig is om te delen? E-mail naar jkats@esri.nl