Adviesbureaus vergroten samenwerking ArcGIS-platform

3 februari 2015

Drie adviesbureaus hebben samen een Enterprise License Agreement (ELA) afgesloten met Esri Nederland om organisatiebreed en tussen de verschillende organisaties aan de slag te gaan met ArcGIS. Het gaat om: MUG Ingenieursbureau, Rho adviseurs voor leefruimte en ecologisch adviesbureau Altenburg & Wymenga. De samenwerking duurt minimaal drie jaar. De bureaus kunnen met deze overeenkomst in hun projecten GIS flexibel inzetten en optimaal gebruik maken van het ArcGIS-platform. Zij kunnen op het ArcGIS-platform oplossingen ontwikkelen voor klanten uit de verschillende marktsectoren.

Kwaliteit informatieproducten verhogen

Hans Hainje, afdelingshoofd Geo-ICT bij MUG Ingenieursbureau ziet het tekenen van de ELA tussen verschillende partijen binnen de marktketen als een grote stap voor de toekomst: “Het ArcGIS-platform wordt gebruikt om interne processen te optimaliseren, veldwerk effectiever te laten verlopen, de kwaliteit van onze informatieproducten te verhogen en verschillende modellen te hergebruiken.” Camiel van Daelen, accountmanager van Esri Nederland, is nauw betrokken bij dit project. “De verschillende partijen uit deze samenwerking beschikken over veel data. Met het ArcGIS-platform kan deze data op een innovatieve manier tussen de drie samenwerkende partijen worden gedeeld.”

Integraal onderbouwen

Voor Rho adviseurs vormen de ontwikkelingen rondom de Omgevingswet en de ‘Laan van de Leefomgeving’ een belangrijke overweging om in dit initiatief te stappen. Directeur Dick Takkebos van Rho adviseurs: “Ons werk is om ruimtelijke initiatieven integraal te onderbouwen en daarmee van idee naar uitvoering te brengen. Samenwerking met partners die over veel specialistische kennis en data beschikken is daarbij enorm waardevol.”

Eén gezamenlijk portaal

De drie adviesbureaus zijn al jaren gebruikers van ArcGIS. Door de samenwerking en de ondertekening van de ELA kunnen ze hun samenwerking verder uitdiepen met behulp van verschillende producten en functies uit het ArcGIS-platform. Ronald de Jong, afdelingshoofd Geo-informatie bij Altenburg & Wymenga, bevestigt dat ook. “De inzet van moderne GIS-technologie is in ons werk van essentieel belang. Met het gezamenlijk ontwikkelen en inzetten van omgevings- en projectportalen kunnen we daarnaast bestaande en toekomstige klanten ontzorgen, door onze data en kennis desgewenst in één digitale omgeving te ontsluiten. Juist het gecombineerd presenteren van onze geodata brengt kansen en knelpunten eenvoudiger en beter in beeld.” Zowel binnen de eigen organisatie of tussen de organisaties onderling kunnen informatie en data nu nog beter worden ingezet.

Voorbeeld van een projectportaal, ontwikkeld op basis van ArcGIS Online: