ArcGIS-platform zorgt voor eenduidig beeld bij Meldkamer Midden- en West-Brabant

21 mei 2015

Het geografisch informatiesysteem (GIS) van de gemeenschappelijke Meldkamer Midden- en West-Brabant is onlangs geüpdatet. Het bestaande GIS van Tensing heeft nu het ArcGIS-platform van Esri als basis. Dit platform wordt organisatiebreed ingezet binnen de Veiligheidsregio. “Hierdoor kan geografische informatie eenvoudig worden gedeeld met alle gebruikers binnen de Veiligheidsregio waardoor een eenduidig beeld, ofwel één Common Operational Picture, ontstaat”, zegt Marcel van Dijk, accountmanager voor de veiligheidsregio’s.

Centraal en gedeeld beeld

Met het ArcGIS-platform heeft de meldkamer Midden- en West-Brabant een centrale geovoorziening. De meldkamer en de brandweer sluiten beiden aan op één en dezelfde server, zodat beide partijen beschikken over dezelfde data. Dit is een goed voorbeeld van ketensamenwerking met gebruik van het ArcGIS-platform: een centraal gedeeld beeld voor alle betrokken partijen.

Inspecties via smartphone uitvoeren

Het inzetten van het ArcGIS-platform zorgt voor een veel bredere inzet van geografische informatie binnen het veiligheidsdomein. De centralisten kunnen bijvoorbeeld in de meldkamer op een kaartdashboard voertuigen volgen. Dit beeld is niet alleen beschikbaar voor de meldkamer, ook de medewerkers in het veld kunnen erbij. Ook kunnen zij, via hun smartphone of tablet, inspecties uitvoeren.

 

Voor informatie over de mogelijkheden van het ArcGIS-platform binnen uw organisatie, neem contact met Marcel van Dijk, accountmanager OOV, Esri Nederland.