Inspiratie tijdens Campus Party

3 juni 2016

Van 25 tot 29 mei 2016 vond in de Jaarbeurs de Campus Party plaats: een 24/7-technologiefestival waar vele hackers, ontwikkelaars, gamers met hun devices een week in tenten bivakkeren en aan de conferentie, sessies en hackaton deelnemen. Met een brede focus op technologische innovatie worden vaak ook overheden, universiteiten en studenten uitgenodigd om het beste talent op technologisch en internet gebied bij elkaar te brengen, om ervaring en ontwikkelingen voor een ‘beter morgen’ samen te brengen.

ArcGIS Online

Provincie Utrecht - een van de sponsoren van de Campus Party - vulde een paviljoen in met diverse activiteiten, waaronder een map table waarop ArcGIS Online getoond werd. Ook organiseerde de provincie technologische inspiratiepresentaties waar Esri Nederland een van de sprekers was. Lukasz Grus en Niels van der Vaart namen medewerkers mee langs de wereld van ruimtelijke ontwikkeling en 3D-data. Ze presenteerden onder meer Drone2Map. Ook was er ruime aandacht voor ArcGIS Pro met 3D-geluidsanalyses en Esri CityEngine voor 3D-modellen die ook met de Oculus Rift bekeken konden worden.  

Nieuwe innovaties

De reacties op de presentaties waren positief en enthousiast; er was veel interesse in de meegenomen Oculus Rift en de DJI-drone, vooral het gemak waarmee door middel van Drone2Map een 3D-model gemaakt kan worden met een ‘huis-tuin-en-keuken’ drone viel op.  

Pilot wegaanpassingen

Na afloop werd de Oculus Rift op het paviljoen van Regio Utrecht aangesloten, zodat Gedeputeerde Jacqueline Verbeek-Nijhof (Ruimtelijke Ontwikkeling en Landelijk Gebied) deze technologie kon ervaren. Ter plekke ontstond een idee om een pilot rond inspraak van betrokkenen bij weg aanpassingen op te zetten, waarover met CIO John Visbeen verder contact onderhouden werd. Dit moment viel mooi samen met de ondertekening van het ‘Open Data Convenant’ tussen de provincie en 9 gemeenten, die allen aanwezig waren. Er is inmiddels contact met het geo-team van de provincie om deze ideeën verder uit te werken.


https://www.provincie-utrecht.nl/%40307509/regio-utrecht-zet/

 

https://www.provincie-utrecht.nl/politiek-bestuur/bestuurders/gedeputeerde-0/