Dunea biedt wandelroutes aan, gebaseerd op ArcGIS Online

21 mei 2015

Om recreanten te laten genieten van de duinen van Dunea biedt het drinkwaterbedrijf nu wandelroutes aan in dit gebied. De routes zijn interactief te bekijken in ArcGIS Online. Dunea ontvangt jaarlijks een miljoen mensen. 

Balans in 'functies'

De duinen zijn beschermde natuurgebieden. Tegelijkertijd spelen ze een cruciale rol in de drinkwaterproductie voor circa 1,3 miljoen klanten. Dunea wil graag een goede balans aanbrengen in de functies van de duinen. De wandelroutes spelen daarin een belangrijke rol.

Communiceren

Natuur- en waterwinning zijn in de duinen al 140 jaar onlosmakelijk met elkaar verbonden. Natuur heeft de waterwinning voortgebracht en de waterwinning heeft op zijn beurt de natuur weer beschermd. Dit heeft geleid tot een grote variatie aan natuur. Dit duingebied leent zich ook voor een stevige wandeling of een leuke fietstocht. Om dit goed te communiceren naar recreanten heeft Dunea met ArcGIS Online twee wandelkaarten ontwikkeld.

StoryMap

In ArcGIS Online zijn een digitale wandelkaart en drie interactieve StoryMaps gemaakt. De digitale wandelkaart toont drie routes in het duingebied Meijendel, Wassenaar. De routes variëren van 3 tot 5 kilometer. In de StoryMaps zijn deze drie routes ook uitgewerkt als virtuele tour. Hier zijn belangrijke punten met een foto en achtergrondinformatie in kaart gebracht. Dit zijn de Blauwe route, Gele route en de Rode route.

Toegevoegde waarde

Matthijs Draijer, verantwoordelijk voor Functioneel Beheer bij Dunea, is erg blij met de kaarten. “Ze zijn echt van toegevoegde waarde. Recreanten kunnen nu op een eenvoudige manier de route bekijken. Andere routes zullen snel volgen en worden op een aantrekkelijke, intuïtieve wijze aan de recreanten beschikbaar gesteld.”

Meer informatie

E-mail voor meer informatie naar