Een centraal beheerde GIS-omgeving voor meerdere gemeenten

2 april 2015

Centraal beheerde GIS-omgevingen komen steeds vaker voor. Het Shared Service Center van de gemeente Leeuwarden beheert de ICT van de Friese Waddeneilanden en breidt deze uit naar de omliggende gemeenten in het noorden van Friesland. Tot het ICT-beheer voor de Friese Waddeneilanden behoort ook Geoweb. Lucas Kerremans van de gemeente Leeuwarden vertelt over de uitgangspunten en valkuilen van een centraal beheerde GIS-omgeving voor meerdere gemeenten. Hij legt uit hoe GeoWeb daarvoor een uitkomst biedt.

Ambitie

Steeds meer Friese gemeenten werken (ambtelijk) samen. Als logisch vervolg daarop werd met grote ambitie nagedacht over een centrale rol in de regio waarbij alle GIS-informatie beheerd wordt vanuit één centraal punt. De manier waarop Leeuwarden dit wil bereiken is door meerdere geo-magazijnen met  ArcGIS for Server op de GeoWeb omgeving aan te sluiten. Iedere aangesloten gemeente krijgt een centraal beheerde viewer, met een eigen gemeenteprofiel en met de benodigde autorisaties. Gemeente Leeuwarden levert hiermee een volledig ingerichte en beheerde GIS-omgeving, zodat voor alle aangesloten gemeenten en de gemeente Leeuwarden de beoogde  schaal- en efficiency voordelen benut kunnen worden.

Rolverdeling

De GIS-omgeving met GeoWeb van een gemeente wordt dus vanuit één centraal punt door gemeente Leeuwarden beheerd. Welke taken blijven er dan nog over voor de aangesloten gemeenten zelf? De heer Kerremans: “Het is niet zo dat de gemeenten nu niets meer hoeven te doen. Het is juist belangrijk voor hen om in kaart te brengen wat de verwachtingen van de verschillende partijen zijn. Ook kunnen ze als afnemer van Geoweb het beste een functioneel beheerder aanwijzen binnen de eigen organisatie ten behoeve van een rechtlijnige communicatie”.

 

De deelnemende gemeenten schaffen zelf de softwarelicenties (inclusief onderhoudscontract) aan, leveren de brondata en inventariseren de nieuwe functionaliteitswensen. Ook wordt van de deelnemende gemeenten verwacht dat ze de GIS-omgeving testen, gebruikers instrueren en ervoor zorgen dat er acceptatie ontstaat binnen hun eigen gemeente. Naast de beheerrol kan de gemeente Leeuwarden ook projectmanagement en andere ondersteuning leveren, zoals GIS-analyses voor bijvoorbeeld vastgoed en het sociale domein en een Open Data-portaal.

Voordelen van een centraal punt

Het beheren van de GIS-omgeving vanuit één centraal punt brengt dus diverse voordelen met zich mee:

  • Kleinere gemeenten hoeven zelf geen complexe GIS-omgeving in de lucht te houden;
  • Specifiek ontwikkelde functionaliteiten kunnen hergebruikt worden door alle andere gemeenten;
  • Er kan een krachtig geo-kenniscentrum opgebouwd worden door bundeling van competenties;
De benodigde kennis en kwaliteit zijn beter te borgen.
Er zijn dus grote voordelen te behalen met een centraal beheerde GeoWeb omgeving voor zowel de afnemers als voor gemeente Leeuwarden, zodat voor iedereen een win-win situatie ontstaat.