Evides interpreteert Big Data met behulp van ArcGIS-platform en PI-systeem

3 augustus 2016

Waterbedrijf Evides is het op een na grootste drinkwaterbedrijf van Nederland en levert 150 miljoen m3 drinkwater aan haar klanten. Daarnaast levert zij nog eens 100 miljoen m3 industriewater per jaar. Voor de dagelijkse operatie is realtime informatie van cruciaal belang. Evides gebruikt het PI-systeem van Osisoft om de realtime data over de productie van drink –en industriewater op te slaan. Maar er blijft een schat aan ontgonnen kennis verborgen in de grote hoeveelheden opgeslagen data, die Evides nu met ArcGIS wel ontdekt.  

Visualisatie in GIS

De ervaring leert dat er veel informatie uit het visualiseren van Big Data te halen valt. In juni 2015 werd er, in samenwerking met Esri en OSIsoft, gestart met het project Geografische Asset Management bij Evides (GAMEs). Het project integreert GIS en realtime operationele gegevens door middel van OSIsoft's nieuwe PI Integrator die geschikt is voor het ArcGIS-platform. Sindsdien is GAMEs uitgebreid met 50 afzonderlijke functies die gebruik maken van zowel PI-data als andere interne en externe bronnen.

GAMEs

Met deze uitbreiding is GAMEs een productiewaardige omgeving voor het verwerken van informatie, waarbij de bedrijfsprocessen bij Evides verbeterd worden. Evides krijgt een nog beter inzicht in wat en wanneer er iets aan de hand is in het leidingnet en waar dit exact is. Evides kan middels de combinatie van OSIsoft’s PI en ArcGIS beter acteren op activiteiten in het netwerk, zoals bijvoorbeeld drukverlies en (potentiele) storingen. Hierdoor kan de monteursorganisatie beter worden aangestuurd en de klant adequater worden geïnformeerd. Dit leidt tot hogere klanttevredenheid en een beter rendement, doordat er sneller kan worden ingegrepen en de klant beter te woord kan worden gestaan.

Snelle interpretatie van data

Al binnen een jaar is GAMEs een groot succes. Doordat GAMEs draait op ArcGIS for Server kunnen nieuwe toepassingen die bedacht worden vanuit de business eenvoudig worden opgenomen in de omgeving. Data geplot op een GIS-achtergrond geeft de business een snelle visualisatie en interpretatie van data. Door het gebruikersgemak komt er steeds meer vraag vanuit verschillende afdelingen naar het bevragen van andere databronnen, zoals sensoren, social media, en bodemgegevens.  

Evides spreekt op de EMEA User Conference van OsiSoft op dinsdag 27 september 2016.