‘Ga nu al aan de slag in de geest van de nieuwe omgevingswet’

16 maart 2016

Esri Nederland heeft onlangs samen met partners Rho Adviseurs voor leefruimte, MUG Ingenieursbureau, softwareproducent Roxit en 3D-stadsmodelontwikkelaars Tygron een kennissessie gehouden over het platform voor omgevingsprojecten. Dit platform biedt de mogelijkheid om nu al te werken in de geest van de nieuwe omgevingswet die in 2018 van kracht gaat.

Platform voor omgevingsprojecten

Ruim 65 mensen namen deel aan deze kennissessie bij Esri in Rotterdam om te zien wat de samenwerking van deze 5 organisaties te bieden heeft. De kennissessie ‘Platform voorOmgevingsprojecten’ bevatte presentaties van de deelnemende organisaties en daarnaast waren er interactieve break-out-sessies: samen brainstormen rond een flip-over. De indeling van de groepjes was geografisch, waardoor duidelijk zichtbaar werd dat de deelnemers uit heel Nederland kwamen.

Iedereen vanuit zijn rol een relevante kaart

Het programma van de kennissessie was opgezet volgens het proces van een omgevingsproject: van een initiatief naar een ontwerp, en van toetsing en vergunningverlening naar realisatie en beheer. Business manager Bas Bijtelaar van Esri Nederland presenteerde het portaal met omgevingsdata en de andere sprekers deelden hoe hun aanpak aansluit op dit portaal. “De basis bestaat uit gegevens. We bieden een samenwerkingsplatform met leefomgevingsdata die we hebben verzameld en beschikbaar stellen.

Uitwisselen van data over projecten kan al

Bas Bijtelaar concludeerde na de eerste break-out-sessie: “Er is bij jullie behoefte aan het kunnen uitwisselen van data binnen een project met organisaties die betrokken zijn.” Hierop kon hij inhaken: “Dit is al mogelijk; want dat doet het platform voor omgevingsprojecten wat wij vandaag presenteren.”

Eén ingang en één taal in het platform


“Het informatieplatform heeft één ingang en één taal. Door alle betrokkenen gedurende het hele proces toegang te geven tot relevante informatie is er meer inzicht en transparantie. Dit leidt tot risicobeheersing en betere beslissingen en uiteindelijk tot lagere kosten en betere kwaliteit.” Bas Bijtelaar besluit: “De principes van het Digitaal Stelsel Omgevingswet zijn nu al binnen handbereik.”