Geo-analyses helpen beleidskeuzes van nieuwe provinciebesturen

8 mei 2015

De meeste onderhandelingen over de vorming van nieuwe provinciebesturen na de verkiezingen voor de Provinciale Staten lopen nog. In 4 provincies is het college van Gedeputeerde Staten al rond. De coalities die worden gevormd maken vaak nieuwe beleidskeuzes. “Geografische gegevens en analyses leveren hiervoor vaak belangrijke input”, zegt Bas Bijtelaar, business manager centrale overheid bij Esri Nederland.

Architectuur

Bijtelaar legt uit dat het voor provincies daarom belangrijk is om de architectuur van het geografisch informatiesysteem zo in te richten dat het snel en flexibel kan inspelen op gewenste informatie voor het nieuwe (te vormen) college.

Basis

Content biedt de basis voor de geografische analyses die beleidskeuzes toelichten. Esri Nederland biedt zelf ook content als open data aan: ArcGIS Content. Inmiddels is dit gegroeid tot zo’n 90 datalagen. Ook werkt Esri Nederland aan het vrij beschikbaar maken van provinciedata, zoals data over de natuur.

Meer informatie

E-mail voor meer informatie naar Bas Bijtelaar

Voorbeelden 

Hemelhelderheidskaart van de provincie Fryslân. De punten zijn metingen, de vlakken tonen in 6 klassen hoe helder het is (van donker naar lichte tinten).

Een aardwarmtekaart van de provincie Zuid-Holland over het gebied rondom Den Haag/Rotterdam. Het toont het aantal aardwarmteprojecten dat is gerealiseerd per 1 januari 2014 (oranje punten). De groene vlakken tonen de gebieden waar vergunningen voor het opsporen van aardwarmte zijn aangevraagd (gestreept) of verleend (gevuld) en de roze vlakken waar een vergunningsaanvraag loopt (gestreept) of is verleend (gevuld).