Innovaties staan centraal op kennisdag voor waterschappen

9 juni 2015

Afgelopen week kwamen 15 waterschappen bijeen op de kennisdag bij waterschap Zuiderzeeland om te luisteren naar verhalen over het gebruik van ArcGIS. De interesse voor nieuwe innovaties was groot en er werd veel kennis uitgewisseld.

HydroNET en ArcGIS geïntegreerd

Sander Loos van HydroLogic presenteerde de resultaten van een recente innovatiesprint van HydroLogic en Esri. Hij liet zien dat het ArcGIS-platform en Hydronet goed met elkaar te integreren zijn. Deze innovatie maakt het mogelijk dat in ArcGIS de watergegevens uit HydroNET kunnen worden getoond, maar ook dat in HydroNET de gegevens uit ArcGIS te zien zijn.

Visualiseren van echolodingen met CityEngine

Waterschap Scheldestromen vertelde dat ze continu innoveren met de nieuwe standaard oplossingen van Esri. Zo liet Jelmer van der Veen zien hoe ze CityEngine inzetten voor het visualiseren van de echolodingen. Ook AppStudio for ArcGIS wordt al gebruikt, Ignaas Bisdom liet meerdere recent gemaakte apps zien met dit nieuwe product.

Snel inspelen op nieuwe vragen

Andere presentaties lieten zien dat het door het ArcGIS-platform eenvoudig is om snel in te spelen op vragen. Bij de muizenplaag van dit voorjaar bij Wetterskip Fryslân was er behoefte aan een overzicht van de schade. De inspecteurs konden meteen met de Collector for ArcGIS-app aan de slag. Ook het waterschap Groot Salland kon met behulp van ArcGIS Online de vraag over de locatiekeuze voor het nieuwe Waterschap Drents Overijsselse Delta beantwoorden dooreen reistijdenanalyse, een standaard service in ArcGIS Online, uit te voeren.

De basis: architectuurkeuzes

Ook de basis, de architectuur en de daarbij behorende keuzes, kwamen aan bod. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vertelde over de keuzes die zij gemaakt hebben en het Waterschap Vechtstromen vertelde hoe zij met de fusie zijn omgegaan en de daarbij verschillende systemen die actief waren.

Meer informatie

Met veel nieuwe informatie en inzicht over hoe andere waterschappen het ArcGIS-platform inzetten gingen de aanwezigen naar huis. De kennisdag voor de waterschappen krijgt volgend jaar een vervolg. Wilt u hier ook graag bij zijn of meer weten over bovenstaande onderwerpen? E-mail voor meer informatie over GeoBasis BRK naar