Bij meerdere gemeenten GeoBasis BRK succesvol geïmplementeerd

17 juni 2015

17 juni 2015

GeoBasis BRK is bij een aantal gemeenten in gebruik. Na de succesvolle pilot bij onder meer de gemeente Vlissingen steeg de interesse. Meerdere gemeenten hebben het product inmiddels geïmplementeerd en bij anderen loopt een traject.

Succesvolle implementaties

Er is gekozen voor de pilot-implementaties in de zomer van 2014 om te leren van de praktijksituatie bij organisaties, los van de gesimuleerde ontwikkelomgeving bij Esri. De nauwe samenwerking tussen de gemeenten Leusden en Vlissingen en Esri heeft gezorgd voor een verbeterslag in het product. In het najaar van 2014 is op basis van het resultaat van de pilot overgegaan tot implementatie van GeoBasis BRK bij andere gemeenten zoals Maasdriel, Valkenburg aan de Geul, Goes en Noord-Beveland.

Ook geschikt voor grotere gebieden

De verbeterslag heeft een significante performance verbetering gerealiseerd in de nieuwe versie van GeoBasis BRK. Het product kan de BRK-gebiedslevering, die het Kadaster stelt, eenvoudig ontsluiten. Simon Plat, productmanager GeoBasis vertelt: "Zo is het nu mogelijk de kadastrale gegevens van heel Nederland in slechts enkele dagen in te lezen. Dit maakt het product ook zeer bruikbaar voor klanten die landelijk opereren”. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de provincie Utrecht maken hier intussen dankbaar gebruik van.

Meer informatie over GeoBasis BRK

In 2014 heeft Esri het product GeoBasis BRK op de markt gebracht. GeoBasis BRK is een extensie op ArcGIS voor het gebruik van de Basisregistratie Kadaster (BRK). Het product GeoBasis BRK sluit aan bij de ontwikkelingen van het Kadaster, waarbij het product Massale Output (MO) wordt vervangen door het product BRK Levering. Kadastrale informatie is, als een van de basisregistraties, voor organisaties een belangrijke bron van informatie. GeoBasis BRK is te implementeren als losstaand product of als onderdeel van het product GeoBasis Suite, dat naast de BRK ook andere basisregistraties ontsluit.

Meer informatie

E-mail voor meer informatie over GeoBasis BRK naar , productmanager GeoBasis