Netwerkanalyse brengt impact toekomstige reiskosten waterschappen in kaart

24 februari 2015

De waterschappen Groot Salland en Reest en Wieden fuseren tot één waterschap per 1 januari 2016. Het nieuw te vormen waterschap moet nog beslissen over de vestigingslocatie Zwolle of Meppel. Om de gevolgen van de locatiekeuze op de toekomstige reiskosten voor woon-werkverkeer in beeld te brengen is een reistijdanalyse gedaan in ArcGIS Online.

Diverse scenario’s

Het adressenbestand van het kantoorpersoneel met de postcode en huisnummering van en de vestigingslocaties Zwolle en Meppel van beide waterschappen vormden de basis voor de analyse. De netwerkanalysefunctie is gedaan met een nauwkeurige wegenkaart, waarover de autoroute werd berekend. Ook werden diverse scenario’s berekend wat het management een helder beeld kon geven.

Twee vragen

Met behulp van de netwerkanalyse zijn de volgende twee onderzoeksvragen beantwoord:

  • Wat is voor de medewerkers van het Waterschap Reest en Wieden het verschil in reisduur en afstand wanneer er wordt gekozen voor de locatie Zwolle en wat zijn de daaruit voortvloeiende kosten?
  • Wat is voor de medewerkers van het Waterschap Groot Salland het verschil in reisduur en afstand wanneer er wordt gekozen voor de locatie Meppel en wat zijn de daaruit voortvloeiende kosten?

De analyse gaf een goede indruk van de impact die de woon-werkafstand heeft op de keuze voor een van de locaties. Dit gegeven wordt meegenomen in de uiteindelijke besluitvorming.